Vågenergi unik satsning på Färöarna
(Foto: AFP/Richard Bouhet)


Färöarna kommer att vara första landet i Norden med vågenergi år 2010, det skriver Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet i ett pressmeddelande.

Eftersom Färöarna är omringat av havsvatten och har världens högsta utsläpp av koldioxid per medborgare, ligger tanken om vågenergi nära till hands när klimatfrågorna blir allt viktigare för människans överlevnad.

Vågenergin finns i alla världens hav men ett fåtal länder, bland annat Skottland har ett vågkraftverk, har utforskat havets vågor som en möjlighet för samhällets energiförsörjning. Energin som finns i haven skulle kunna täcka hela världens energibehov.

Kraftverket på Färöarna planeras att byggas i bergen, vilket gör att det varken kommer att synas eller höras. Det kan jämföras med vindkraftverken som måste stå på åkrar och på öppna platser, vilket tar åkermark i anspråk.

Förutom Färöarna har också Norge en lång kuststräcka mot havet och det ger Norge stora möjligheter att utveckla och använda vågenergi.

Nordiska rådets miljöutskott hade nyligen sitt sommarmöte på Färöarna, där just klimatfrågor stod på dagordningen. Miljöutskottet såg vinsterna med vågenergi och avser att ta upp idén på FN:s toppmöte om klimatfrågor i Köpenhamn år 2009.