Våg av röda sånger inför partiets firande
Representanter för Kinas fem stora religioner, buddhism, taoism, islam, katolicismen och protestantismen, på scen tillsammans i sina religiösa kläder, sjunger “röda kultur”-sånger. (Foto: Weibo.com)


Runt om i Kina har man kunnat se kadrer förbereda allmänheten i aktiviteter som firar den ”röda kulturen” inför det kinesiska kommunistpartiets (KKP) nittionde årsdag fredagen den 1 juli. Kritiker ser kampanjen som ett desperat skrik från partiet.

Vad som framför allt betonas i år är röda sånger från Mao-eran, som hyllar KKP som “modernt” samt lyfter fram framgången och blomstringen under partiets styre.

Med det faktum att jasminuppror funnits i folks tankar i Kina de senaste månaderna, rekordstora protester förekommer och att antalet kineser som tagit avstånd från partiet i Tuidangrörelsen nu närmar sig 100 miljoner, har KKP fått kalla fötter.

Partiet verkar sätta sitt hopp om att hålla folket i schack till att indoktrinera och träna det att sjunga patriotiska sånger.

Det här tillvägagångssättet har redan provats i tre år i en stor stad.

Kinas politiska stjärna Bo Laila, partisekreterare i staden Chongqing i sydvästra Kina, startade år 2008 en kampanj för att lansera och återuppliva partiets “röda kultur” och intensifierade den för några månader sedan.

Den 20 april skrev Chongqings Dagblad att vågor av röda sånger kommer att svepa över Chongqing, och att varje stadskader och medborgare har uppmanats att lära sig 36 sånger. Stadens officiella medier har fått order om att starta en intensiv mediekampanj för att uppmuntra alla att sjunga de röda sångerna.

Bos kampanj uppbackades av Xilai av toppmedlemmar från politbyråns stående kommitté, så som Li Changchun, Xi Jinping och Zhou Yongkang, som besökte Chongqing förra året. Wu Bangguo, ordförande i Nationella folkkongressens stående kommitté, som deltog i en ”röd sång”-konsert i staden i april, godkände också kampanjen.

Den röda sång-kampanjen spreds sig snart till andra områden i Kina. Alla stora medier deltog i den aggressiva kampanjen och alla betonade vikten av att sjunga den röda kulturens sånger.

Några medier rapporterade om “mirakulösa” effekter tack vare att man sjungit de röda sångerna: fångar som fått sina straff reducerade, mentalpatienter som blivit friska, allvarliga sjuka cancerpatienter som tillfrisknat genom cellgiftsbehandling.

Två nyhetsrubriker löd: “Alla myndigheter i Shanxiprovinsen sjunger röda sånger för att uttrycka djup passion för partiet” och “En ny era av röda sånger sveper över Kina”.

Några mobilföretag har börjat lansera röda sång-ringsignaler med en ny telefonservice. När en kund ringde ett mobilföretag och bad om en annan ringsignal, sade operatören: ”Ringsignalen är gratis. Varför skulle du vilja byta den?”

Nyligen höll flera lokala myndigheter också röda sång-konserter.

Vid en av konserterna gick personer från Kinas fem största religioner – buddhism, taoism, islam, katolicismen och protestantismen – upp på scen i sina religiösa kläder och sjöng röda sånger, enligt en artikel i affärsmagasinet Caijing.

En kör bestående av ett tusen offentligt anställda i Chongqing uppträdde i Peking den 11 juni. Uppträdandet hamnade på förstasidan i Chongqings Dagblad vars huvudrubrik löd: ”Sjung högt de stora sångerna – för vidare röda sånger till kommande generationer”.

Uppträdandet i Peking kostade hundratals miljoner yuan (ungefär motsvarande i svenska pengar), enligt en deltagare i uppträdandet.

Kritiker i och utanför Kina har fördömt partiet för den här senaste kampanjen.

Hu Ping, chefredaktör för New York-baserade magasinet Beijing Spring, sade i en artikel att Chongqingmyndigheternas röda sång-kampanj är meningslös och har tärt på allmänna medel och kostat skattepengar.

– Den skrämmer upp och tvingar folk, antingen öppet eller hemligt, att delta, sade Hu.

Trots att sådana här kampanjer var vanliga under Maos styre, har de inte förekommit de senaste 30 åren. Nu har de fått nytt liv i Chongqing. Trots att det inte finns någon officiell lag som straffar de som inte ställer upp känner alla, som gått igenom liknande kampanjer, till dess repressiva natur, sade Hu.

– Tjänstemän förväntar sig att alla ska sjunga röda sånger. De kommer med andra ord att använda detta för att bedöma tjänstemannens politiska ståndpunkt och attityd och på så vis direkt eller indirekt påverka hans eller hennes befordran, lön, förmåner och till och med deras uppehälle, sade Hu.

De tjänstemän som sköter sitt jobb dåligt kan komma fram i ljuset och få uppmärksamhet genom att aktivt stödja kampanjen. Tjänstemän som emellertid sköter sitt jobb bra men inte deltar eller till och med är emot kampanjen kommer att diskrimineras av sina överordnade. Högt rankade tjänstemän avsåg i själva verket att testa sina underordnades lojalitet och att eliminera sina fiender när de startade kampanjen.

Hu Ping noterar också att när människor sjunger röda sånger i grupp, verkar det lösa problemet med ensamhet i totalitärt styrt land där folk är berövade sin åsiktsfrihet och rätten att samlas i grupp.

Två pensionärer har deltagit två gånger i veckan i en grupp som sjunger röda sånger. När de får frågan om de saknar Mao-tiden, svarar de:

– Självklart inte. Men vart ska vi annars gå? Vi behöver inte vara oroliga eller få problem efter att vi deltagit i kören.

Shang Dewen, pensionerad professor vid Pekinguniversitetet, berättade för BBC Chinese Service att Kina står inför en rad problem, så som höga bostadspriser, inflation, hög arbetslöshet och utländsk expansionspolitik som pressar ned Kinas valutakurs och bidrar till ett kommande ekonomiskt krig. För att ta sig ur denna kris tror vänsterfalangen att Kina måste förlita sig på partiets återupplivande. Att lansera den röda sång-kampanjen kan hjälpa dem att ta sig samman under processen av återuppliva själva.

Chen Jing skrev i Epoch Times: “Samtidigt som diktatorer i Nordafrika och Mellanöstern har fallit en efter en, upprätthöll KKP stabilitet genom förtryck av oliktänkande och informations- och åsiktscensur. Det använder också den röda sång-kampanjen för att åstadkomma harmoni och blåsa nytt liv i partiet.”

“Det här visar bara att de är så desperata och att slutet är nära för dem.”

2012 kommer regimens ledare att lämna sina poster och en ny generation ledare kommer att ta över. Bo Xilais lansering av den röda kampanjen sägs vara en del av en kamp bakom kulisserna för att få makten efter 2012.

– I början var alla medvetna om maktkampen bakom den röda kampanjen. De som startade den vill visa vilka som verkligen kommer att efterträda regimens ledare. Så högt som sångerna lät, så våldsam var maktkampen inom partiet, sade Xu Zhiyuan, chefredaktör för PC Life och tidigare redaktör för Economic Observer News.

Partiledarna verkar för ögonblicket ha etablerat ett samarbete emellan sig.

– Trots de våldsamma maktkamperna dem emellan, har alla höga ledare godkänt detta experiment. Samtidigt som den sociala oron fortsätter att öka, en ohållbar ekonomisk tillväxt och en ideologi som för länge sedan har kollapsat, har kampanjen för att återuppliva den gamla eran gett dem en ny styrka att trösta folkets känslor och ett etablerat samarbete med partiet, för att hålla sig kvar i makten, sade Xu.

En bloggare från Guangxi summerade den röda sång-kampanjen: ”När någonting går fel i politiken eller ekonomin, då ljuder nationalismen högt.”

Översatt från engelska.