"Våg av enormt förtrtyck i Xinjiang" säger FN-tjänsteman
FN: s särskilde rapportör om tortyr, Manfred Nowak. (Foto: Fabrice Coffrini / AFP / Getty Images)


Manfred Nowak, FN:s särskilde rapportör om tortyr, beskrev händelserna i Xinjiang som ”en våg av enormt förtryck” i en intervju med Epoch Times förra månaden.

Österrikaren Manfred Nowak har varit FN:s särskilde rapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling sedan 2004. Hans arbete innefattar att vidarebefodra klagomål om tortyrfall, att genom officiella uppdrag undersöka faktiska förhållanden och skriva årsrapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter. Förra gången han reste till Kina var 2005.  Det hade tagit tio år att förhandla sig till besöket.

Xinjiangs uiguriska autonoma region ligger i nordvästra Kina och utgör en sjättedel av Kinas totala territorium. Xinjiang gränsar till flera centralasiatiska länder och kinesiska provinser, inklusive Tibet.

I intervjun uttalade sig Manfred Novak om situationen i Xinjiang och vad FN kan göra för att hjälpa till att lösa problemet.

– Situationen i Xinjiang-regionen motsvarar en våg av enormt förtryck. Men man måste förstå att de separatistiska styrkorna i Xinjiang är mycket starkare än i Tibet. Terrordåden finns inte i Tibet och i Xinjiang finns också ett högt krav på separatism från Kina. Vi måste erkänna att anklagelser om separatism har i Xinjiang till en viss grad större legitimitet än i Tibet.

– Å andra sidan, alla som demonstrerar på detta område eller är i närheten av uigurer, muslimer och så vidare, kan mycket lätt anklagas för separatism. De är i allmänhet misstänkta, eller snarare, undertryckta. Det faktum att de kinesiska myndigheterna gjorde det mycket svårt att internationellt samla information, och eftersom det fanns stora svårigheter för journalister, är en indikation på att den kinesiska regimen är mycket nervös. Detta kan visst jämföras med händelserna i Tibet inför de olympiska spelen.

– Faktiskt inte
har de mänskliga rättigheterna i Kina förbättrats sedan de olympiska spelen. Jag är ledsen att säga det, men vad många hade hoppats på uteblev, nämligen att situationen på grund av de olympiska spelen eller åtminstone efter spelen, skulle lätta upp. Tvärtom, den eskalerade oerhört i Xinjiang.

– Vad kan FN göra? Det är oerhört svårt för FN att göra något. Genèves människorättskommission är relativt svag och Kina spelar en viktig roll i detta. Dialogen mellan EU och Kina är i själva verket i ett dödläge. Kineserna dikterar huvudsakligen villkoren för EU.

– EU-Kina dialogen valdes som ett alternativ till konfrontationspolitiken under 1990-talet. Den har inte visat sig ha den avsedda effekten. Vi hade hoppats på att det inom ramen för EU-Kina-dialoger skulle ha skett framsteg i en juridisk mening. Det förekom små framsteg men de har stagnerat under de senaste åren. Jag ser inte någon förbättring för närvarande, men på många sätt ser jag en viss eskalering.

Läs den ursprungliga artikeln i på tyska” target=”_blank”>http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20871/