Vädjan till ett annat Kina - i frihet och sanning
"Det är inte bara ren underhållning utan här förmedlas också en vädjan till ett annat Kina, ett Kina i frihet och i sanning", sade Lennart Sacrédeus, om Chinese Spectacular i Stockholm. (Foto: Jens Almorth/The Epoch Times)


Lennart Sacrédeus från Mora var en av de riksdagsledamöter som hade längtat efter att få se Shen Yun – Divine Performing Arts – föreställning, Chinese Spectacular, när den kom till stockholm. Han imponerades av föreställningen som han såg tisdagen den 25 mars.

I pausen efter första halvan av showen träffar Epoch Times honom i VIP-rummet och frågar vad han tänker om föreställningen.

– Jag tycker att det är oerhört imponerande. Det är skönheten, det är renheten, det är klarheten i färgerna. Det är utstrålningen i artisternas ansikten som utstrålar en stark inre resning och styrka. Men också kraften i framträdandet. Nu det senaste när det var ett femtontal trummare. Det var som en stor armé, man kunde inte föreställa sig att det var så få. Men det är oerhört skönt.

Sacrédeus tyckte att inslaget där de koreografiskt försökte återge ett vattenfall var oerhört vackert.

– Det här visar på djupet och renheten och förankringen i den kinesiska historien och kulturen, som är en oerhört nyttig påminnelse för oss alltför förytligade västerlänningar och européer.

Ett annat inslag som gjorde ett intryck handlar om förföljelsen av Falun Gong och en vädjan om frihet.

– Ja, men också sångtexter som har beskrivit förtrycket under 60 år av kommunism, som handlar om att människor spärras in i fängelse för sin tros skull, för sin strävan efter frihet politiskt och vad gäller de mänskliga fri- och rättigheterna. Det gjorde också ett stort intryck. Jag tycker det har interpolierats på ett smakfullt och vist sätt, att det finns ett budskap och det är inte bara ren underhållning utan här förmedlas också en vädjan till ett annat Kina, ett Kina i frihet och i sanning.

Om att Shen Yun Divine Performing Arts försöker återupprätta den gamla traditionen och kulturen säger Sakrédeus:

– Det är en verklig kulturgärning och det är en påminnelse för oss själva, att vi har väldigt mycket att söka i de historiska rötterna som vi kanske har glömt bort och som vi inte har vårdat och försummat. Detta är en enorm kulturgärning att finna i de historiska rötterna, den här kulturella rikedomen.

Sacrédeus skulle vilja rekommendera föreställningen till pop- och mediaeliten i Västvärlden.

– Jag säger inte en specifik person. För att de ska få lite distans till sig själva och kanske få nyttiga tankar om vad de egentligen håller på med, för omprövning.

Sakrédeus sammanfattar föreställningen i två meningar:

– Jag skulle säga att en föreställning som kallar sig för Chinese Spectacular är spektakulär, och att detta är en gåva som Kinas folk förmedlar till Västerlandet, som vi ska ta till oss som en inspiration till oss själva.

Inför Galan skickade Lennart Sacrédeus en hälsning till Shen Yun som sedan publicerades i programtidningen:

En hälsning från riksdagsman Lennart Sacrédeus

I det medeltida Linköping, formulerade biskop Thomas en frihetsstrof. Ännu klingar orden klara och klangrika, fortfarande bevarade i våra hjärtan, så även denna kväll: ‘Frihet är det bästa ting…’

När människor av god vilja – i strävan efter sanning, tålamod och renhet – får leva i frihet, då lyfts samhället, kulturellt, andligt, ekonomiskt, också den yttre och inre miljön, hur vi är emot varandra.

I bland annat just Linköping försökte, flera hundra år efter biskop Thomas levnad, den kinesiska ambassaden i Stockholm att hindra friheten, stoppa framförandet av Shen Yun Chinese Spectacular på Sverige-turné. Det sker samma år som de olympiska sommarspelen skall arrangeras i just Kina. Ambassadens ingripande strider mot den olympiska, frihetliga andan.

Lika lite nu, som på biskop Thomas tid, går människans längtan efter frihet att släcka: ‘Frihet är det bästa ting…’ Ty människan har en inneboende vilja och kraft att medverka, att skapa i frihet och med ansvar.

Vilken inspirerande kväll ni har framför er med denna spektakulära show, bärare som den är av artistens frihet, av människans rätt till frihet!

Lennart Sacrédeus Riksdagsman från Dalarna för kristdemokraterna och tidigare europaparlamentariker.


Publken var entusiastisk på Cirkus i Stockholm den 25 mars.(Foto: Jan Jekielek/The Epoch Times)

Publken var entusiastisk på Cirkus i Stockholm den 25 mars.(Foto: Jan Jekielek/The Epoch Times)