Väder: Mycket outnyttjad satellitdata över Afrika
Liisa Petrykowska och Hafen McCormick diskuterar vädertjänsten vid flygplatsen i Accra och behovet av att varna för oväder i god tid. Tropiska oväder kan vara mycket starka och vindförhållandena som kommer med dem kan innebära en säkerhetsrisk för in- och utgående flygrafik. (Foton: Liisa Petrykowska)


Det finns bättre satellitdata kring ekvatorn är någon annanstans i världen, men Ghanas nationella väderstation har inte råd att köpa moderna mätinstrument. Deras apparatur härstammar från andra världskriget. Meteorologen Liisa Petrykowska for ner till Ghana för att åstadkomma en förändring.

Det är bara 19 grader i Ghanas huvudstad Accra. Vädret är varmare i Sverige än här, säger Ignitias vd och meteorolog Liisa Petrykowska i en telefonintervju.

– Just nu är det regnperiod i Ghana, förklarar Liisa Petrykowska det, med afrikanska mått mätt, svala vädret.

Liisa Petrykowska är i grunden meteorolog och teorietisk fysiker. Hon har vistats i Ghana sedan september 2009. Hon driver företaget Ignitia, ett forskningsinriktat bolag inom tropisk meteorologi i Ghana. Ignitia gör bland annat väderprognoser och levererar klimatdata till nationella och internationella bolag.

Under sin tid som gästforskare vid University of Washington analyserade hon data från en av NASA:s satelliter och gjorde en upptäckt.

– Det slog mig att det fanns otroliga mängder outnyttjad satellitdata över Afrika. Samtidigt som meteorologiska markobservationer över Afrika är undermåliga eller icke existerande, finns det bättre satellitdata kring ekvatorn än någon annanstans.

Hon började titta närmare på Afrika. Tanken att kunna förbättra Västafrikas väderprognoser fick henne att starta bolaget Ignitia. Att det just blev Ghana var för att det fanns goda förutsättningar för bolaget att etablera sig i Ghana, marknaden såg god ut och landets ekonomi växte. Dessutom var korruptionen lägre än i andra delar av Västafrika, säger Liisa Petrykowska.


Hafen McCormick, meteorolog och forskare (till vänster), Andreas Vallgren, meteorolog och sakkunnig för forskningsteamet (mitten) och Timo Voorn, project manager och jordbruksexpert (höger) samtalar med en majsbonde. På grund av torkan blev majsskörden mindre i år, säger bonden. Förra året tog översvämningen hela hans sådd.

Hafen McCormick, meteorolog och forskare (till vänster), Andreas Vallgren, meteorolog och sakkunnig för forskningsteamet (mitten) och Timo Voorn, project manager och jordbruksexpert (höger) samtalar med en majsbonde. På grund av torkan blev majsskörden mindre i år, säger bonden. Förra året tog översvämningen hela hans sådd.

Även om det finns en nationell väderstation i Ghana, ligger den alltför långt efter hur dagens meteorologer ställer väderprognoser eller avläser väderförhållanden på längre sikt. Idag använder meteorologer en stor mängd satellitdata och andra instrument för att mäta väder. Men Ghana ligger långt efter utvecklingen menar Liisa Petrykowska.

– Jag vågar påstå 50-tal. De använder papper, penna och mätutrustning från andra världskriget för att göra väderprognoser.

Klimatet i Ghana är tropiskt, med höga temperaturer och hög luftfuktighet. Temperaturen är ganska jämn, cirka 30 grader Celsius året runt. Den hetaste perioden infaller mellan november och januari. Mellan april och september är det regnperiod, med stora nederbördsmängder. I slutet av november fram till mars drar harmattan, den varma ökenvinden från Sahara in över landet.

– I Sverige påverkas vädret av hög- och lågtryck som passerar. För Västafrika är väderläget annorlunda, där finns knappt några skillnader i lufttryck. Istället bestäms väderleken till stor del av så kallade konvektiva processer, där varm luft stiger och det bildas åska. Därför är det extra trixigt att ta fram långsiktiga väderprognoser. Vi arbetar bara med tredygnsprognoser än så länge.

Det behövs inga stora mätinstrument, säger Liisa Petrykowska. De instrument Ignitia använder är satellitdata, väderballonger och GPS-system för att räkna fram prognoser. Sen använder de även klassisk markutrustning, som bland annat kan mäta vindstyrkan.

– Vår lilla vädermodell körs på 55 processorer. Meteorologer och väderprognoser är de största datoranvändarna i världen.

Bolaget har sju anställda i Ghana och ytterligare fem som ingår i styrelsen för Ignitia från Sverige. Och de fungerar som ”doers” och ”knowers” för bolaget. Arbetsteamet består av forskare och experter från Sverige och USA samt marknadsansvariga från Holland och Ghana.

Liisa Petrykowska är mest ute på fältet för att skapa och hitta nya kunder och intressenter. Det blir många möten. Bolaget är också ute och letar efter nya investerare.

En stor del av befolkningen i Ghana är troende. Den dominerande religionen är kristendomen. Den är starkast i södra delen av landet. Islam är mest utbrett i den norra delen. Det finns även många inhemska religioner såsom ande- och förfädersdyrkan.

Att etablera ett bolag i ett främmande land med en annorlunda kultur har sina svårigheter. Det är ibland svårt att övertyga en bonde i norra Ghana om fördelen med en vädertjänst.

En del av befolkningen förlitar sig på vädrets makter. Är det torrt, som det ofta är i norra Ghana, så offrar de en kyckling åt guden, säger Liisa Petrykowska. Och om gud vill så kommer det regn säger bonden. I sådana kulturkrockar får meteorologen Liisa Petrykowska och hennes team hitta andra sätt att förklara varför en vädertjänst skulle gagna en bonde.


En ghanesisk bonde i tredje generationen på väg till marknaden för att sälja Yam, en slags rotfrukt som liknar sötpotatis. Denna gång har skörden lyckats väl och bonden visar stolt upp sin skörd.

En ghanesisk bonde i tredje generationen på väg till marknaden för att sälja Yam, en slags rotfrukt som liknar sötpotatis. Denna gång har skörden lyckats väl och bonden visar stolt upp sin skörd.

– Istället för att prompt påstå att offra-kyckling-metoden inte har någon vetenskaplig grund, försöker jag möta bönderna halvvägs och föreslå att de både kan använda traditionella metoder och den moderna väderleksrapporten. Slutsatsen blir att en halv kyckling offras och väderprognosen följs. Utdelningen är omedelbar, inte nog med att prognosen oftare slår in, en halv kyckling finns kvar till middagen!

Men det är inte bonden som betalar vädertjänsten utan det är stora internationella bolag som till exempel säljer gödning och maskiner som köper tjänsten. Bolagen har ett stort intresse av att bönderna lyckas med sådden. Ghanas största näringsgren är jordbruket. Den står för 36 procent av BNP och sysselsätter 60 procent av arbetskraften.

Men det är inte bara stora internationella bolag som satsar på jordbruk som köper vädertjänster av Ignitia. De har en brokig skara kunder. Företag som säljer kalla drycker är också intresserade av väderprognoser. Med hjälp av väderprognosen ser de efter om vädret blir varmt för då går det åt mer kalla drycker som Coca Cola. Med hjälp av väderprognosen kan företaget beräkna hur mycket dricka de ska frakta. En man som ägde en lyftkran var också i behov av en vädertjänst. Hans försäkring täckte nämligen inte om det blåste mer än 15 meter sekundmeter.

Liisa Petrykowska ser ljust på framtiden i Ghana. De håller just på med att utvecklar en vädermodell för Västafrika och den ska lanseras kommersiellt i november 2010. De börjar med att ge tvådygnsprognoser, säsongsprognoser och månadsprognoser. Kunderna får väderprognoser skickade till sina mobiler. 2012 hoppas hon att Ignitia kan ge fyradygnsprognoser. Bolaget har även planer på att etablera sig i andra delar av Västafrika.

– Vårt forskarteam arbetar just nu med att ta fram användbara produkter från satelliterna som kan förbättra väderprognoserna.

Fakta Ghana

Republiken Ghana är en stat i Västafrika
Självständighet: 6 mars, 1957
Ghana gränsar till Elfenbenskusten i väst, Burkina Faso i norr, Togo i öst och Guineabukten i syd
Ghana ligger bara några grader norr om ekvatorn
Folkmängd: 22 miljoner
Officiellt språk: Engelska. Över 25 etniska språk
Yta: 238 540 km². Drygt halva Sveriges yta
Huvudstad: Accra
Invånare i Accra: 3 miljoner invånare inklusive förstäder. Ligger vid nollmeridianen
Naturtillgångar: Guld, timmer, industridiamanter, bauxit, mangan, fisk, gummi, vattenkraft
Exportinkomster: Kakao, guld och timmer
Den viktigaste näringsgrenen är jordbruk
Internetanvändare: 609 800 st (2008)
Mobiltelefoner: 5,2 miljoner st (2008)

Källa: www.ghanaweb.com & Faktaresor