Vad skulle Star Wars-resenärer egentligen se?
Så här skulle det egentligen se ut från Star Wars-rymdskeppet Millennium Falcon. (University of Leicester)


När Star Wars-rymdskeppet Millennium Falcon närmar sig ljusets hastighet skulle det inte riktigt se ut som det gör i filmerna, enligt ny brittisk forskning.

I Star Wars-filmerna ser Han Solo, Luke och Leia ljuset från stjärnorna sträckas ut förbi dem när de accelererar upp i överljushastighet.

Fyra Master-studenter på University of Leicester har emellertid beräknat att stjärnorna skulle vara osynliga vid den hastigheten, och resenärerna skulle istället se en glödande cirkel av ljus framför sig.

”Om Millennium Falcon existerade och verkligen kunde färdas så snabbt skulle definitivt solglasögon rekommenderas”, säger Riley Connors, en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

“Dessutom skulle rymdskeppet behöva något som skyddade besättningen från skadlig röntgenstrålning.”

Vid en sådan hög hastighet skulle Dopplereffekten förändra våglängden för ljuset och annan strålning i yttre rymden. Dopplereffekten är det som får en ambulans sirener att låta gällare när den närmar sig, och det påverkar även ljuset.

På en Star Wars-resa skulle det synliga ljuset från stjärnor få kortare våglängd och bli osynliga röntgenstrålar. Den kosmiska bakgrundsstrålningen av mikrovågor som blivit kvar sedan Big Bang skulle också få kortare våglängd och bli en glödande cirkel av synligt ljus.

Rymdskeppet skulle bombarderas med röntgenstrålar som skulle tvinga det att sakta ned och möjligen skada besättningen med strålning. Skeppet skulle behöva en extra energitillförsel för att hålla farten uppe, enligt studenterna.

”Den resulterande effekten vi kom fram till baserades på Einsteins relativitetsteori, så även om vi kanske inte är vana vid detta i våra dagliga liv så skulle Han Solo och hans besättning absolut förstå dess konsekvenser”, sade Joshua Argyle i pressmeddelandet.

”Kanske borde Disney beakta de fysiska konsekvenserna av sådana höghastighetsresor i deras kommande filmer”, tillade Katie Dexter, en annan av författarna till studien.

Studien publicerades i University of Leicester Journal of Special Physics Topics, som publicerar artiklar av sistaårselever vid den fyraåriga utbildningen Master of Physics.

Översatt från engelska


Så här ser det ut från rymdskeppet enligt Star Wars-filmerna. (University of Leicester)

Så här ser det ut från rymdskeppet enligt Star Wars-filmerna. (University of Leicester)