Vad kvinnor och män bör veta om hjärtinfarkter
"Hjärtsjukdom utvecklas vid en mycket lägre ålder hos kvinnor som röker." Bilden visar en kvinna som röker på en gatuservering i Chengdu, Sichuanprovinsen i Kina. (Foto:AFP/Liu jin)


”Leve skillnaderna!” Alla vet vi vad Maurice Chevalier tänkte när han sa dessa ord om pojkar och flickor. Men det finns en ”skillnad” mellan de två könen som Chevalier kanske inte visste om och som få män och kvinnor vet om. 

När ordet hjärtinfarkt nämns tänker de flesta av oss på män. En rapport från Cleveland-kliniken i USA visar emellertid att hjärtinfarkt kan vara ännu farligare för kvinnor än för män. Och okunskap om orsakerna kan betyda att utgången blir mer dödlig.  

Kvinnor har alltid tyckts vara det starkare könet, eftersom de lever längre och i allmänhet drabbas av hjärtinfarkt tio år senare än män. Detta ger kvinnor bilden av att vara oövervinneliga, men faktum är att hjärtinfarktens ”stubin” tar lite längre tid att brinna upp. 

De flesta vet säkert att fetma, diabetes, rökning, högt blodtryck och förhöjd kolesterolhalt, alla är riskfaktorer för hjärtinfarkt hos båda könen. Clevelands forskare har tagit en närmare titt på dessa hot och funnit att särskilt några av dem har en högre inverkan på kvinnor.  

Det är exempelvis välkänt att rökning fördubblar risken för hjärtinfarkt hos män. Forskarna vid Cleveland överraskades dock vid upptäckten att risken för hjärtinfarkt ökar med två till fem gånger mer för kvinnor som röker jämfört med män. 

Läkaren Yvonne Braver vid Center for Women´s Health (Center för Kvinnors Hälsa) på Clevelandkliniken säger; ”Hjärtsjukdomar utvecklas i mycket lägre åldrar hos kvinnor som röker. Hjärtinfarkt inträffar vanligtvis 19 år tidigare för kvinnor som röker än för kvinnor som inte röker.” 

Dessutom, om kvinnors systoliska blodtryck (övertrycket) är förhöjd, blir risken för hjärtinfarkt högre hos kvinnor. 

Idag är diabetes ett enormt problem för båda könen. Vi vet att 50 procent av patienterna med denna sjukdom dör av hjärtinfarkt. Men för de som är över 60 år är diabetes vanligare hos kvinnor. Clevelandklinikens studie visar att kvinnor som lider av denna sjukdom löper en ännu högre risk för att få hjärtattack än vad män gör. 

Det finns ytterligare ett mindre känt problem som kallas ”metabolism-syndromet.” Det är en grupp av problem som innefattar bukfetma, högt blodtryck, ökade nivåer av triglycerider (ett blodfett), låga värden av bra kolesterol HDL och ett högt fasteblodsocker. Denna kombination utgör en risk för hjärtinfarkter hos båda könen, men studier visar att kvinnor återigen påverkas mer än män. 

Själva symptomen för hjärtinfarkt skiljer sig även hos kvinnor. Istället för att som män uppleva ett smärtsamt tryck över bröstet, klagar kvinnor oftare över extrem svaghet, andnöd, smärta i käkarna, illamående och kräkning. Och symptomen kan vara i timmar, ända upp till dagar. 

Eftersom dessa symptom är så diffusa är det mindre troligt att läkare misstänker att det rör sig av någon typ av hjärtsjukdom. Så kvinnor hänvisas mer sällan till diagnostest. Men även om dessa test görs, är de mindre tillförlitliga och mer riskfyllda. 

Läkare använder ofta radioaktiva material för att scanna hjärtat i sökandet efter bevis för blockerade pulsådror, men kvinnors bröstvävnad minskar bildkvalitén. Och eftersom kvinnors hjärtmuskler är mindre, blir resultaten mindre pålitliga. Detta innebär att det finns en ökad risk för att läkaren misstänker en hjärtsjukdom när den inte existerar.  

Om läkare beslutar sig för att göra angiografi (kärlröntgen) för att upptäcka blockerade artärer, ställs kvinnor inför ytterligare en risk. Deras kranskärl är mindre och kan lättare skadas när man sätter in kateter. 

Kvinnors problem tar dessvärre inte slut här. Tirone David, en internationellt känd hjärtkirurg från Toronto, säger att dödligheten vid operation är högre hos kvinnor på grund av de små kransartärerna. Kirurger måste sammanfoga kärl i samma storlek som spaghetti – vilket inte är en enkel uppgift. 

Kvinnor som får hjärtattack är också mer benägna än män att dö inom ett år. Och de har också en högre risk för att få en andra hjärtinfarkt inom sex år. 

Eftersom hjärtsjukdomar är den största dödliga sjukdomen, borde alla överväga att följa en hälsosam livsstil för att förebygga denna sjukdom. Då de ställs inför dessa ytterligare risker bör kvinnor som lider av fetma, röker och har andra riskfaktorer för hjärtinfarkt göra en ordentlig ansträngning att eliminera dem.

Gifford-Jones är läkare och hälsoskribent med privat praktik i Toronto   

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-9-18/46105.html