Vad kineser säger om Get-årets människor
Tre getter ger harmoni, är en populär hälsningsfras inför Getens år. När det kinesiska nyåret anländer är det sådant kineserna hälsar varandra med när de ses. Illustratör: SM Yang


I år börjar det kinesiska nyåret den 19 februari. Det är nyårsdagen och starten för Getens år och anses som en speciellt gynnsam tid.

När kineser använder skrivtecknet ”yang” är det en generell benämning på geten, fåret, baggen eller lammet. För att specifikt nämna någon av dem används två tecken och de kombineras alla med ordet ”yang”.

Getter anses vara mycket nyfikna och intelligenta. Jämfört med fåret eller baggen anses de vara mer kraftfulla och modiga, kanske var det därför som geten valdes ut som ””-zodiakdjur.

Getter ses som lugna, tysta och eleganta djur. Människor som är födda under Getens år antas dela dessa egenskaper liksom andra speciella egenskaper.

Get-människorna brukar tycka om naturen och ses som lugna individer. De njuter av att leva sina liv på sitt eget tysta sätt och de bryr sig ofta inte mycket om vad andra människors tycker och tänker om dem.

Det här tecknets människor brukar vanligen vara hjälpsamma, charmiga och kan föra sig väl. De är godhjärtade, har en tilltalande symmetrisk framtoning som kan attrahera många vänner och beundrare.

De tycker om att vara tillsammans med andra människor men de har ingen önskan om att vara i centrum för uppmärksamheten. Istället föredrar de att hålla sig i bakgrunden och titta förnöjt på när andra bländar sällskapet.

Även om de är reserverade fungerar get-människorna bra i grupper och de brukar sköta sina affärer med försiktighet. I allmänhet kan de sköta saker betydligt bättre än vad de själva tror att de kan, för de är bra på att hålla sams och utför uppgifterna som de blivit ålagda att göra.

I det dagliga livet brukar de vara sparsamma, lättsamma och andliga. De är därför förtjusta i horoskop. Det är inte ovanligt att de arbetar som astrologer eller spåmän. Många av dem är också religiösa.

Människorna i Getens år sägs vara kreativa, konstnärliga och talangfulla. De njuter av kulturella saker och fokusera mycket av sin energi på konstnärliga hobbyn.

De blir ofta hantverkare, konstnärer, inredare, florister, illustratörer, musiker, arkitekter, skribenter med mera. Egentligen kan de börja vilken karriär som helst som kräver konstnärliga talanger och kreativitet.

Get-människor är ofta mycket romantiska, känsliga och rara. Däremot kan en av deras svagheter vara osäkerhet. De behöver känna sig accepterade, älskade och beskyddade. I en relation kan de domdera lite och bli lata, men på grund av sin milda och omtänksamma natur får de till slut det de vill.

Get-kvinnor har en tendens att se sig om efter en rik partner så att de kan luta sig tillbaka för resten av livet utan att behöva bekymra sig om pengar.

En annan egenskap som get-människorna har är konflikträdsla. De tycker inte om att dra in andra i en konflikt och de undviker därför konfrontation. De skyggar för att fatta stora beslut och vägrar att besluta något som kan leda till en dispyt.

Get-människorna brukar vara lite pessimistiska, tveksamma och är beroende. Det gör att många av dem inte söker någon status- eller maktposition. På grund av sina personlighetsdrag föredrar de istället att vara delaktiga i en välorganiserad grupp.