Vad kan 1918 års spanska sjukan lära oss om ebola?
Det är viktigt att skydda sig mot infektionssjukdomar. (Foto: Shutterstock*)


Virussjukdomen spanska sjukan, även kallad spanskan, blev en pandemi som skördade 50 miljoner människors liv världen över 1918. Nu hoppas forskarna kunna dra lärdom av den erfarenheten för att bekämpa sjukdomar som ebola.

Bara i Indien dog 20 miljoner människor i spanska sjukan. I USA tog den 675 000 människoliv på nio månader.

”Om det kommer en influensapandemi till USA, som smittar tiotals miljoner och dödar en halv miljon människor, är det det värsta som hänt oss de senaste 50 till 100 åren”, säger Siddharth Chandra, chef för Asian Studies center på Michigan State University,

Chandra och Eva Kassens-Noor, biträdande professor i stads- och transportplanering, har gått igenom antalet döda varje vecka i 213 distrikt i nio olika provinser i Indien. Informationen har samlats in från Indiens sanitära kommission.

De kom fram till att viruset först slog till i Bombay som fick en tre veckors influensavåg. När den var som värst dog 54,9 personer per 1 000 invånare. Sedan spreds den vidare österut och epidemin blev förlängd till åtta veckor men färre människor dog.

Man kan helt enkelt säga: när influensan slår till slår den hårt och snabbt.

Kommer ebola bli värre?

”Det som händer nu eller hotet om vad som skulle kunna hända har alla förutsättningar att kunna bli en pandemi”, säger Chandra. "Vid ett scenario som liknar händelseförloppet under 1918 års epidemi i Indien kommer områden nära smittspridningens startpunkt ha extremt kort tid på sig att ta itu med en smittofarlig pathogen. Man måste lägga tyngdpunkten på den akuta hanteringen av en kort och kraftig sjukdomsvåg."

Ebolaviruset i Västafrika kan vara en sådan allvarlig sjukdomsvåg.

Enligt Världshälsoorganisationen finns det 9 216 bekräftade, sannolika och misstänkta fall av ebola och 4 555 dödsfall i sju länder. Men Ebola är mycket mindre smittsam än influensa och den rör sig inte lika snabbt. Om det varit 9 000 fall av spanska sjukan 1918, hade färre än 900 dött, säger Chandra.

"En av de saker som den här forskningen kan belysa är frågan om ifall virus som ebolavirus blir mer eller mindre smittofarligt allteftersom det sprids vidare."

Läs hela studien i tidskriften BMC Infectious Diseases. Publicerad från Futury.org under Creative Commons License 3.0.

Bild av ansiktsmask från Shutterstock


Översatt från engelska