Vad har hänt med den äkta kinesiska medicinen? Del 1
Hemligheterna bakom konsten att blanda kinesiska örtmediciner har förts vidare till utvalda lärlingar i tusentals år och har aldrig offentliggjorts. (Amal Chen/Epoch Times)


Inom kinesisk medicin har traditionen att föra vidare kunskap från mästare till lärling funnits i tusentals år.

Två år efter att Hongkong återfördes till Kina (1999), kungjorde det kinesiska kommunistpartiet ”regler för kinesisk medicin”, som gjorde det mycket svårt att fortsätta det traditionella sättet att lära ut kinesisk medicin på. Så fort bestämmelsen fått en utbredd effekt kommer traditionen ”från mästare till lärling” att försvinna.

Den här lagstiftningen om kinesisk medicin kommer att förstöra kinesisk medicin, menar Yu Hong Chao som är ordförande i Association of Preserving Chinese Ancient Medicine (en förening för bevarandet av den gamla kinesiska medicinen). Han har själv fått ärva uråldriga kunskaper om behandling av benskador.

”Det här är den största orsaken till att den äkta kinesiska medicinen gradvis håller på att försvinna”, sade han.

I tusentals år har kinesisk medicin förts vidare till lärlingar från mästare som Li Shizhen och Hua Tuo, kända läkare i historien. Mästaren förde vidare sin kunskap, resultatet från flera årtiondens erfarenheter. Han förde också vidare hemliga recept till sina lärlingar eller till sina egna barn.

“Det som står i böckerna är bara recept med liten eller ingen effekt, men min mästares handskrivna recept är väldigt effektiva”, sade Yu.

De här recepten kräver mästarens muntliga instruktioner för att kunna förstås. ”De här recepten skrivs separat. För att de ska ha effekt måste man lägga ihop flera recept. Och det är bara kvalificerade lärlingar som får den här informationen från mästaren”, sade han.

Det finns också en ödesförbindelse mellan lärare och elev.

”Innan min mästare accepterade mig som sin lärling tittade han under många år på mitt uppförande. Och till sist bestämde han sig för att han ville undervisa mig”, förklarade Yu.

Innan mästaren dog berättade han för Yu, “Du ska ta dig an några bra lärlingar och låt inte den här kunskapen gå förlorad…”

“Men tyvärr kan jag inte uppfylla mitt ansvar som lärling till honom”, sade Yu med både sorg och frustration.

Efter att “regler för kinesisk medicin” trädde i kraft 1999 måste man för att få vara registrerad praktiker inom kinesisk medicin och arbeta lagligt, först klara kvalificerande prov. Dessutom måste man slutföra alla högskolekurser, eller motsvarande utbildningar godkända av Rådet för kinesisk medicin i Hongkong.

Yu skrev i ett lovtal till sin mästare: “Mästare, innan du dog kunde du ta vem som helst till lärling. Men nu är det omöjligt. Den här personen måste ha en examen från en högskola i kinesisk medicin. Annars går det inte. Jag kan lära honom, men han får inte använda det i sitt arbete, eftersom det är olagligt.”

Yu har försökt att ta sig an lärlingar och anställa examinerade eller registrerade praktiserande av kinesisk medicin, men förgäves. ”De ansåg sig vara studenter under professorer och menade att de praktiserar renlärig medicin. Varför skulle de ta mig som mästare?” sade han. Yu uttrycker en känsla av hjälplöshet när han ser hur den urgamla konsten att behandla benskador håller på att försvinna.

“När jag dör, om [principen] ”från mästare till lärjunge” fortfarande är olaglig, kommer jag att elda upp alla mina medicinböcker”, sade Yu. ”Det brittiska styret respekterade alltid vårt kulturella arv och respekterade vårt medicinska system. Men två år efter att Hongkong lämnades tillbaka till Kina tvingar deras regler bort det uråldriga systemet att föra vidare kunskap på.”

Översatt från engelska.

Källa: en.kanzhongguo.com