Vad är värst: Bakterier eller antibiotika i maten?


”Om du vill gå ner i vikt ska du äta lunch vid ett bilvrak.” Det brukade den bortgångna komikern Gilda Radner säga. Men nu för tiden är det enda du behöver göra att äta den mat som godkänns av det amerikanska livsmedelsverket FDA (Food and Drug Administration).

Den senaste tidens återkallande av mjölk, kött, kyckling och ost förorenad med patogener får en att undra om E.coli, Campylobacter, Salmonella och Listeria är de fyra nya matgrupperna.

Men bara för att maten innehåller skadliga mikrober betyder det naturligtvis inte att den också är full av antibiotika, speciellt eftersom medicinerandet av lantdjur med antibiotika är orsaken till att så många resistenta mikrober finns i maten.

70 procent av all antibiotika i USA ges till lantdjur, enligt Louise Slaughter (kongressledamot) i Preservation of Antibiotics for Medical Treatment Act (lag om bevarandet av antibiotika för medicinsk behandling) från 2009 (PAMTA), från i våras. Vid över 80 procent av uppfödningen av gris, får och nötkreatur finns antibiotika i fodret eller vattnet för att uppnå tillväxt med mindre foder och för att kompensera “för trånga, ohygieniska och stressade förhållanden på gården och under transporten”, enligt lagförslaget.

48 procent av USA:s vattendrag är förorenade med antibiotika, enligt lagförslaget, och kött och kyckling som köpts i affärer i USA uppvisar “störande höga nivåer av campylobacter- och salmonellabakterier”.

Antibiotika finns inte heller bara i vattendraget.

I april skrev
FDA om mjölkbonden Lyle J Borkholder i Nappanee, i Indiana, USA, att en ko han sålt ”för slakt till mat” hade ett överflöd av sulfadimetoxin – ett antibiotika som påverkar tyroid-hypotalamus-axeln – i levern och muskel. I maj skrev de om mjölkbönderna Alva Carter Jr och Allen Carter i Portales, i New Mexico, USA, att deras ko som också sålts som människomat, hade höga nivåer av två andra antibiotika: flunixin i levern och desfuroylceftiofur i njurarna.

Båda bönderna blev tillsagda, “Ni håller djur under förhållanden som är så bristande att medicinerade djur som bär på potentiellt skadliga läkemedelsrester troligen förs in i livsmedelslagret.”

Än värre, veterinärer som fördömer användningen av gentamicin (ett hårdnackat antibiotika som förstör njurar och hörsel hos människor) i matdjur avslöjade i en undersökning i ett aktuellt nummer av Journal of Dairy Science, att de tror att bönder i Ohio rutinmässigt och illegalt använder läkemedlet i korna de säljer.

Galna ko-sjukan eller bovin spongiform encefalopati inte längre bara ett avlägset hot, efter det största återtaget av kött i USA:s historia, i fjol. En stor del av det smittade köttet var avsett för skolluncher.

I den slutliga rapporten, från november, om Chino, ett köttföretag i Kalifornien, upptäckte det amerikanska jordbruksdepartementet att sjukdomsspridande vävnad klassad som riskmaterial rutinmässigt lämnas på ätliga kadaver – och att folk som arbetar för inspektionen för matsäkerhet tror att handsanerare dödar prioner. Inte ens strålning, formaldehyd eller 18 minuters autoklavering dödar prioner, smittämnet som sprider galna kosjukan.

The American Medical Association, Union of Concerned Scientists, Pew Charitable Trusts, de flesta människor som får antibiotika och till och med Chipotle Gourmet Burritos and Tacos stödjer Preservation of Antibiotics for Medical Treatment Act (PAMTA). Men läkemedelsindustrin, även kallad the American Meat Institute (Amerikanska Köttinstitutet) när det säljer läkemedel till djur, gör inte det.

Inte bara skulle lagstiftandet sätta stopp för deras nuvarande lättförtjänta pengar genom penicillin, tetracykliner, macrolider, linkosamider, streptograminer, aminoglykosider och sulfonamider. Läkemedelsindustrin vill ersätta förtjänsten från läkemedel avsedda för människor med djur, nu när investerare uttalar sig om nya dundersuccéläkemedel ”vad vill ni att vi skall betala?”

Inte heller är USA:s köttindustri glad. När FDA gick ut med ett stopp för endast en sorts antibiotika – cefalosporiner – förra året, blev de stormade av en stor del av köttindustrierna som klagade över att förbudet skulle hota deras möjlighet att hålla djuren ”friska”.

Men vad menar de med frisk? Köttkalvar som i en slaktarmanual från regeringen beskrivs som ”oförmögna att resa sig upp från vilande position och gå, eftersom de är trötta eller förkylda”? Kycklingar, där 11 procent ”dör av andningssvårigheter, deras kroppar hittades inte förrän sex veckor senare – eller på slaktdagen”, enligt Yanna Smith i Namibias SPACE Magazine?

Djurhälsa med hjälp av antibiotika kom i dagen när inspektörer gjorde razzia mot ett hönseri i Turner, i Maine, USA, i december – efter ett tips från en djurrättsorganisation. Djuren behövde behandling av veterinär på grund av andnöd efter att ha gått in i äggladorna.

Bilder visar omtumlade arbetare som lämnar hönseriet lika svimfärdiga av den sanitära misshandeln som av grymheten.

Inte heller var de sugna på lunch.

Martha Rosenberg är författare och bor i Evanston, i Illinois, USA.

Läs artikeln på engelska