Vad är de ‘auror’ som kan ses runt människor?
En bild på auran runt en persons finger med hjälp av Kirlianmetoden. (Foto: Shutterstock)


Foton som tas med en speciell metod visar ett ljus kring människors kroppar, som sägs vara den energi som människor sänder ut.

Somliga menar att detta är en andlig energi. Andra menar att det är en energi kopplad till mer världsliga fysiska egenskaper hos kroppen.

Den ryske uppfinnaren Semyon Kirlian grundade detta område inom fotograferingen 1939. Han upptäckte att när ett elektriskt fält med hög spänning skapas runt en person eller ett föremål och placeras på en glasplåt, en form av fotografiskt negativ, skapas en bild på plåten som visar hur ett ljus avges från föremålet.

Nedan är några teorier kring vad ljuset kan vara.

Sjukdom

Gary Schwartz and Katherine Creath på University of Arizona genomförde en studie av emissioner av biofotoner från växter och dessa emissioners kopplingar till auror. Biofotoner är elektromagnetiska vågor som utsänds av alla levande system.

Efter at ha studerat tusentals bilder under drygt två års tid fann de att ”skador (som skärsår) och sjuk vävnad kan kopplas till klart synliga ökningar av biofotonemissioner”.

Schwartz doktorerade på Harvard, undervisade i psykiatri och psykologi på Yale, och är nu professor på University of Arizona. Creath är adjungerad professor i optisk vetenskap på University of Arizona.

Victor Stenger på University of Colorado gav vad han kallar en “kreativ förklaring” till auror – en förklaring han inte sätter så mycket tilltro till: virus och bakterier har elektromagnetiska fält som påverkar och skadar kroppens celler. Man vet att bakterier och andra typer av celler använder elektromagnetiska vågor med hög frekvens för att kommunicera och sända ut och lagra energi, enligt MIT Technology Review, men andra teorier rörande bakteriernas elektromagnetism är kontroversiella.

I en summering av historien och teknikerna för fotografering av auror skrev John D. Zakis på Monash University i Australien: ”Sjukdomar visar sig i ett stört mönster i ljuset långt innan de manifesterar sig i den fysiska kroppen i en diagnosticerbar form. Mönstret i ljuset förändras väsentligt av vädret, dag och natt, kosmiska störningar som soleruptioner och psykologiska tillstånd som till exempel stress. Det starkaste ljuset på kroppen visar sig på de punkter på huden som är kända akupunkturpunkter”.

Zakis citerade boken “Galaxies of Life: The Human Aura in Acupuncture and Kirlian Photography” från 1973 av Stanley Krippner, psykolog på Saybrook University i Kalifornien.

Fukt

Terence Hines, professor i psykologi på Pace University i New York, menar att den aura som finns runt ett objekt orsakas av fukt.

”Levande saker … är fukt. När elektriciteten går in i ett levande föremål så skapar den ett område av gasjonisering runt det fotograferade objektet. … Den här fukten överförs från föremålet till emulsionsytan på den fotografiska filmen och orsakar en växling i det elektriska laddningsmönstret på filmen”, skriver Hines i sin bok ”Pseudoscience and the Paranormal”.

Han säger att man svettas i synnerhet när man blir emotionellt upphetsad.

Kroppsvärme

Stenger säger att de strålar man uppfattar på bilderna har att göra med temperaturen. Han skriver: ”Det här ljuset är resultatet av slumpmässiga rörelser hos alla de laddade partiklarna i kroppen som orsakas av hetta. En hästs kropp är full av laddade partiklar och värmen från hästens kropp får dessa partiklar att hoppa runt som popcorn på en spis. Den typ av ljus som sänds ut från en levande kropp har en karakteristisk form som helt bestäms av kroppens absoluta temperatur. När temperaturen stiger börjar man se en ”aura”.

”Om bioenergetiska fält existerar så måste omkring 200 år av fysik, kemi och biologi omvärderas”, skriver Stenger. Han avfärdar de mönster man ser i auror som antingen illusioner eller som ett resultat av människors tendens att se mönster ”där det inte existerar några”.

Metoder för kommunikation

Schwartz och Creath lade i sin studie kring ”auraliknande” energi runt växter fram teorin om att den här energin skulle kunna användas för kommunikation mellan växter. Energin tycks vara starkare när växterna är nära varandra.

De skriver: ”De här bilderna, och tusentals andra som registrerats i vårt laboratorium, avslöjar inte bara att växter ’lyser i mörkret’ utan också att de ljusmönster som sänds ut från växterna sträcker sig bortom dem, och skapar ’auraliknande’ strukturer liknande dem som rapporteras från energihealers och personer känsliga för energi. Dessutom tyder komplexiteten i mönstren mellan växtdelar på att det finns potentiell ’resonans’ om inte ’kommunikation’ mellan växterna, något som förutsägs i den nutida teorin om biofotoner”.

Översatt från engelska.


Svettdroppar på hud. (Foto: Shutterstock)

Svettdroppar på hud. (Foto: Shutterstock)