Vaccinhärvan i Shanxi: Bristfällig utredning (del 2)
Shanxis center för sjukdomskontroll (Foto: Keqin blogg)


Statliga Xinhua rapporterade vad hälsoministeriet kommit fram till: ”Vaccin i provinsen, inklusive det som Huawei framställt, har efter undersökningar visat sig hålla standard vad gäller säkerhet och effektivitet.”

Chen Tao’an ifrågasatte undersökningens noggrannhet och slutsatser.

Han citerade en förordning om vaccin som säger att om ett vaccin utsatts för olämpliga temperaturer under lagring eller transport, eller för värme och direkt solljus, ska det genast förstöras eftersom dess effektivitet eller säkerhet inte kan garanteras vid kvalitativ utvärdering.

Han påpekade att hälsoministeriets undersökningsenhet bildades först 2008. Man började ta stickprover på vaccin först i början av 2009, men bara vaccin som producerats senare än november 2008 kunde identifieras. Chen ifrågasatte detta systems relevans för det aktuella vaccinet.

– Hur kan dessa resultat anses representera vad som hände för flera år sedan? 

Wang Mingliang, som misstänker att hans barn dog av vaccinet, ifrågasatte även han hälsoministeriets undersökning.

– Rapporten nämnde inte ens det värmeexponerade vaccinet. Deras slutsats bygger på en utredning av vaccin som hållits i kontrollerade miljöer. Vi talar om vaccin som exponerats för värme.

Enligt Xinhua bygger hälsoministerits undersökning främst på de tidigare medicinska journalerna för 15 drabbade barn och deras nuvarande hälsotillstånd.

Chen Tao’an gav detaljer
i sin blogg: ”Ingen av experterna från hälsoministeriet eller det provinsiella undersökningsteamet avslöjade sin identitet under intervjun med offren och anhöriga i Shanxiprovinsen.” Han hävdar att detta kan ha resulterat i att en majoritet av offren inte vågade tala fritt om sina omständigheter.

Wang Mingliang uttryckte även han sitt missnöje med undersökningen. Han talade med en av experterna från hälsoministeriet och frågade henne om hon ansåg att vaccin som exponerats för värme kan bli ineffektivt eller till och med giftigt.

– Hon svarade att hon inte kunde svara på den frågan just då.

En kvinna med efternamnet Sun sade att hennes dotter fick en allvarlig biverkning av vaccinet men att detta inte togs med i undersökningen.

– De verkar bara fåna sig och kalla det för en undersökning, sade hon.

Li Changqin sade o
ckså att hans barn fick en allvarlig biverkning av vaccinet och att hans fall också uteslutits ur utredningen.

– Lokala myndighetspersoner ringer mig hela tiden och säger att jag bara ska ligga lågt och vänta, sade han.

Hälsoministeriets rapport hävdar att vaccindistributören Huawei först började sätta etiketter på vaccinförpackningar utan godkännande i april 2007. Vid den tiden verkar dock inga åtgärder ha vidtagits mot företaget.

Chen fann bevis på att Shanxis centrum för sjukdomskontroll hjälpte Huawei att få monopolställning i provinsen. Ett dokument från 2005 visar hur Peking-företaget Huawei ska förse med, distribuera och hantera vaccin för centret.

Vid flera tillfällen har provinsens hälsodepartement också dokumenterat att man övervakar användningen av vaccin från Huawei som märkts med etiketter som det står ”enbart för Shanxis centrum för sjukdomskontroll” på.

Hälsoministeriet medger i och för sig att Huawei varit inblandat i att märka upp vaccin med otillåtna etiketter i april 2007, men företagets regelbrott verkar ha börjat redan 2006 enligt Chen.

Chen vidhåller att tveksamt vaccin från Huawei har getts till patienter sedan 2006 och att mer än 20 miljoner människor i Shanxi kan ha påverkats.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33074/

Del 1 kan läsas här