Vaccinationer kan orsaka plötslig spädbarnsdöd
Ett spädbarn får sin vaccinationsspruta. Enligt en ny studie kan det finnas ett samband mellan vaccin och plötslig spädbarnsdöd. (Foto: AFP/HO/MINSA)


Det kan finnas en koppling mellan vaccinationer och plötslig spädbarnsdöd, enligt en ny studie som publicerats i den ansedda tidskriften Human and Experimental Toxicology journal.

De två forskarna, Neil Z. Miller och Gary S. Goldman, har i sin studie om att barnadödligheten minskade mot antalet vaccindoser, (Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity), kommit fram till en oroväckande slutsats.

Deras granskning visar att de vaccinationer som de amerikanska myndigheterna ger rutinmässigt till spädbarn kan ha en negativ effekt på hälsan och vara en orsak till plötslig spädbarnsdöd.

USA är det västland som administrerar mest antal vaccindoser och samtidigt har högst antal fall av plötslig spädbarnsdöd.

Japan och Sverige är de två länder som är mest återhållsamma när det gäller vaccinationer till spädbarn och som också toppar listan på lägsta spädbarnsdödlighet i världen.

Fakta om vaccinationer för barn i Sverige

I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot nio sjukdomar: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B och pneumokocker.

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta. Det är inte obligatoriskt att delta i vaccinationsprogrammet, utan föräldrarna avgör om de vill att deras barn ska vaccineras eller inte.

Källa: Sjukvårdsrådgivningen