Uzbekistan avskaffar dödsstraffet


Efter den 1 januari har Uzbekistan inte längre kvar dödsstraff i lagstiftningen. Det är omvandlat till livstids fängelse eller annat längre tidsbestämt straff. I Europa är det nu endast Vitryssland som fortfarande avrättar fångar.

Amnesty International har arbetat för detta under lång tid och har dessutom framfört stark kritik då fångar avrättades utan anhörigas vetskap, de fick inte veta var deras anhöriga var begravda och inte heller överlämnades de avrättades personliga tillhörigheter. Detta trots att Uzbekistan som medlem i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, lovat att offentliggöra information om dödsstraffet.

Efter att Uzbekistans president Islam Karimov i augusti 2005 utfärdade ett dekret om att avskaffa dödsstraffet i januari 2008, har arbetet med att förändra lagstiftningen fullföljts. Den nya lagen antogs i juni förra året och trädde i kraft den 1 januari 2008.

Uzbekistan är det 135:e landet i världen som har avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning. Det inkluderar även de länder som har upphört med att genomföra avrättningar.