Utvärdering av Deng Xiaoping
Polisbussar bevakar Himmelska fridens torg den 4 juni 2006 i ett säkerhetspådrag på den 17:e årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg i Peking. Deng Xiaoping är kanske mest känd för två saker: hans politik med ”att tillåta delar av folket att bli rika först” och ordern om att slå ned demokratirörelsen den 4 juni 1989. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Det var tyst i medierna den 19 februari 2007 på den tionde årsdagen av Deng Xiaopings död. Kinas medier nämnde knappt nyheten och inte heller gav de nuvarande ledarna i det kinesiska kommunistpartiet (KKP) några kommentarer.

Deng Xiaoping var tidigare ledare för KKP. Han har smickrande kallats ”huvudarkitekten av reformen av Kina och öppnandet av landet”. Han är kanske mest känd för två saker: hans politik av ”att tillåta delar av folket att bli rika först” och ordern att trycka ned demokratirörelsen den 4 juni 1989.

Är det en välsignelse eller förbannelse när delar av folket tillåts att bli rika först?

Sedan Deng Xiaoping satte igång Kinas ekonomiska reform “att tillåta delar av folket att bli rika först” i slutet av 1970-talet, har det varit en slogan som ofta citerats. Men för ledarna i nuvarande KKP har den blivit en pinsamhet.

Orsaken är att de “delar av folket” som blivit rika de gångna 30 åren har visat sig huvudsakligen funnits inom KKP:s myndigheter eller varit knutna till dem, och de tillskansade sig rikedom mestadels genom att beslagta saker från vanliga människor. Medan pamparna blivit rikare och rikare i Kina, har det vanliga folket fått allt högre boende-, utbildnings- och sjukvårdskostnader och sjunkit allt djupare in i arbetslöshet. Kinesiska myndigheter säger att sådana svårigheter för folket bara är oundvikliga sidoeffekter av reformen.

En anmärkning från en redaktör för en webbsida för arbetare i Peking kan representera den verkliga attityden hos de flesta kineser: “Vem blev rik? Blev de rika genom anständiga medel? De flesta tycker att de inte blev det. Vi vet alla att de blev rika genom korruption och genom att missbruka sin politiska makt.”

Samma redaktör har rest till många platser i Kina och pratat med lokalbefolkningen. Han sade att de flesta av dem håller med om att KKP är mer korrupt och autokratiskt än Kuomintang som styrde Kina innan 1949. Kina behöver demokrati omgående, sade redaktören.

Man tror att politiken med att “delar av folket att bli rika först” öppnade upp för korruption.

Massakern på Himmelska fridens torg: ämnet som ingen kan undvika

När man utvärderar Deng Xiaoping är hans order att slakta studenterna på Himmelska fridens torg ett oundvikligt ämne. Den händelsen har skurit in så djupa sår i KKP att, till och med nu 18 år senare, tillåter KKP inte någon att ta upp detta ämne.

Den förre direktören för det politiska institutet vid Kinas akademi för social vetenskap, Yan Jiaqi, påpekade att för att objektivt kunna värdera Deng Xiaoping krävs en utvärdering av massakern på Himmelska fridens torg 1989.

– Jag tror att den stora orättfärdigheten i Deng Xiaoping ligger i hans order av massakern. När vi utvärderar honom måste vi ha det i åtanke. Vi måste naturligtvis också diskutera den sociala polariseringen och klyftorna mellan de rika och fattiga som Dengs politik orsakade. Men i den här frågan bör vi undvika att gå tillbaka till Mao Zedongs gamla jämlikhetsteori, sade Yan.

Fler åsikter från det kinesiska folket är svårt att samla in på grund av regeringens rigorösa blockad av internet. Men många lyckas fortfarande att uttrycka sig själv på dolda och undvikande sätt såsom, ”Om du måste prata om det andliga arvet (av Deng), nå, vi är mest imponerade av ’politisk makt kommer ur gevärspipan’”.

Är den ekonomiska reformen en framgång?

Några kommenterade angående den ekonomiska reformen: “Utan Deng Xiaoping, ‘huvudarkitekten’, Hu Yaobang och Zhao Ziyang kunde KKP:s ledare under 1980-talet ha lett Kina till en bättre plats då de stödde både ekonomiska och politiska reformer.”

Många experter håller med om detta. Yan Jiaqi tror till exempel att om reformer hade implementerats både i den ekonomiska och politiska sfären, skulle den sociala polariseringen och korruptionen inte ha varit så allvarlig som i dag.

Enligt en artikel i Voice of America tror många experter i Kina-frågor att Hu Jintaos lågmälda hållning på 10:e årsdagen av Dengs död inte innebär ett försök att förneka Dengs politik, utan snarare att göra en förändring från Dengs politik med “delar av folket att bli rika först” tillbaka till Mao Zedongs jämlikhetsteori. Experter uppmanar de kinesiska myndigheterna att objektivt utvärdera Deng, göra en rättvis granskning av massakern på Himmelska fridens torg och demokratirörelsen samt att återvända till de vägar som Hu Yaobang och Zhao Ziyang anträdde när de försökte starta reformer i både den ekonomiska och politiska sfären.

Originalartikel på kinesiska: http://epochtimes.com/gb/7/2/23/n1628347.htm” target=”_blank”>