Utvandring påverkar mer fysiskt än psykiskt
Dietisten Afsaneh Koochek har skrivit en avhandling om äldre iranier och deras hälsotillstånd. (Foto: privat)


Flera studier har visat att invandrargrupper löper betydligt högre risk i att insjukna i hjärtkärlsjukdom än personer födda i Sverige. Dietisten Afsaneh Koochek, verksam vid Centrum för allmänmedicin (CeFAM), har studerat om det har något samband med utvandringen att göra. Hon studerade riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hos äldre iranier, mellan 60 och 84 år, boende dels i Sverige dels i Iran.

Studien visar att utvandringen till Sverige har medfört ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom. De iranska männen bosatta i Sverige löper tre gånger så hög risk att drabbar av högt blodtryck än dem som bor i Iran och sex gånger fler rökare återfinns i den svenska gruppen. Här i Sverige äter iranier mer frukt och grönt men de använder betydligt mer fett i maten än de som bor i Iran.

– Det tyder på att man efter flytten anammat en mer västerländsk livsstil, med både fördelaktiga och mindre fördelaktiga vanor som påverkar hälsan, säger Afsaneh Koochek i ett pressmeddelande.

Deltagarna i studierna, det var fyra delstudier, fick också berätta hur de upplevde sin livskvalitet. Alla skattade livskvaliteten lika högt fast när det gäller de äldre iranska kvinnorna, som bott mer än 15 år i Sverige, var känslan av livskvaliteten högre här.

– Det är inte lätt att anpassa sig efter en ny uppsättning normer, värderingar och vanor i det nya landet. Därför är det förvånande att migrationen verkar påverka de äldre iranierna mer fysiskt än psykiskt, säger Afsaneh Koochek.

Bukfetman hos iranier bosatta i de två länderna visade inga större skillnader, men fyra av fem iranska kvinnor i Sverige är bukfeta. Om detta säger Afsaneh Koochek:

– Bland många av de äldre iranierna är en stor kropp sinnebilden för hälsa och framgång.

Men problemet med bukfetma är även ett växande problem bland äldre svenskar och hur denna grupp ska behandlas finns det inga riktlinjer för idag. Riktlinjerna är anpassade upp till 60 år. Afsaneh Koochek uppmanar kollegor i vård och omsorg att uppmärksamma, förebygga och behandla välkända riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom; särskilt fetma och bukfetma.

Avhandling: ”Elderly Iranians in Sweden – The impact of migration on risk factors for cardiovascular disease”, Afsaneh Koochek.