Utvalda Tuidang-uttalanden för tiden 22-24 juli
De kinesiska tecknen betyder "Lämna det kinesiska kommunistpartiet". (Foto: The Epoch Times)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar här direktöversatta uttalanden från kineser som lämnar det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Sådana uttalanden skickas in till en sajt knuten till den kinesiska upplagan av Epoch Times, Dajiyuan.

Rörelsen att avsäga sig, gå ur, eller lämna kommunistpartiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, började i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, en serie ledarartiklar som utforskar kommunistpartiets natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och rak inblick i historien. Det kinesiska folket vänder kommunistpartiet ryggen, väljer samvete framför bekvämlighet och går fredligt in i ett framtida Kina utan partiets styre.

Här presenteras ett urval av redigerade Tuidang- (”lämna partiet-”) uttalanden som gjorts av kineser den 22-24 juli 2012.


Vi lämnar det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer

Jag är lärare. Jag har undervisat under de senaste årtiondena. Jag vet av hela mitt hjärta att allt som kommunistpartiet gör är att sabotera vår enastående kinesiska tradition och sänka människors moralnivå. Partiet är en fiende till det gudomliga och till mänskligheten, och det har inget annat öde än att utplånas. Alla mina familjemedlemmar förklarar härmed att vi lämnar det Kinesiska kommunistiska ungdomsförbundet och Unga pionjärer.

Guo Ankui, Guo Chaozhong, Long Ruimin, Kina
22 juli, 16:05

Tillkännagivande om att jag lämnar det Kinesiska kommunistpartiet

Jag stödjer inte kommunistpartiets ideologi och gärningar. Regimen måste betala för de brott den begått! En organisation som bygger på lögner och våld har ingen framtid. Vår rädsla för partiet har lett till ett Stockholmssyndrom för oss kineser. Många skräms av partiets enorma ondska. Många har blivit dess medbrottslingar på grund av sina egna personliga intressen. På min heder och av hela mitt hjärta lovar jag högtidligt att nu lämna det kinesiska kommunistpartiet. På så sätt tar jag ansvar för mitt samvete. Gud ser på mina tankar och handlingar. Må Gud skydda mig och vara hos mig!

Yanggang
Staden Wuhu, Anhuiprovinsen
22 juli, 12:48

Med stolthet lämnar jag det Kommunistiska ungdomsförbundet den 23 juli

Bara under det senaste året har jag sett kommunistpartiet begå många brott. Jag insåg att jag har blivit vilseledd av partiets onda system under de senaste 20 åren. På grund av det har jag förlorat min värdighet och omedvetet hjälpt partiet med att göra onda gärningar. Idag är partiets födelsedag. På den här speciella dagen förklarar jag högtidligt att jag lämnar det Kommunistiska ungdomsförbundet och alla partiets underorganisationer. (Anmärkning: Kinesiska kommunistpartiets första nationella kongress hölls i Shanghai den 23 juli 1921. Kongressen antog partiets första program.)

Ouyang Xingguang
Zhangzhou, Fujianprovinsen
23 juli, 10:22 

Deklaration om avhopp från Unga pionjärerna

Under kommunistpartiets regeringstid har tiotals miljoner kineser dött en onaturlig död. Mänsklighetens sanna och vackra natur, såsom ärlighet, vänlighet, godhet och tolerans håller obevekligen på att förstöras. Jag såg kommunistpartiets falska och onda ansikte genom att läsa på utländska webbsidor efter att jag hade brutit igenom Kinas stora Stora brandvägg. Jag deklarerar högtidligt att jag lämnar Unga pionjärerna!

Li Buhui
Chongqing
23 juli, 14:19

Jag lämnar Ungdomsförbundet och Unga pionjärerna

Så länge har jag levt i detta land, fyllt med lögner som producerats av kommunistpartiet. Jag blev allvarligt förgiftad av det här bedrägeriet. Nu har jag sett kommunistpartiets onda natur. Jag har bestämt mig för att lämna denna organisation, som snart kommer att få sin dom av himlen.

Li Haohao, Jia Linli 
23 juli, 16:04

Vårt uttalande om utträde ur kommunistpartiet och dess underorganisationer

Efter att våra ögon har öppnats av en god människa har vi till sist sett medlemmarna av kommunistpartiet så som de verkligen är – hemska och korrupta brottslingar. De är omänskliga diktatorer, och de har skapat sociala och politiska katastrofer i Kina. Härmed förklarar vi högtidligen att vi lämnar alla kommunistpartiets underorganisationer som vi har gått med i.

Dabao, Liu Hezi, Sheng Yonggang, med flera, totalt 28 personer
Shandongprovinsen, Kina 
23 juli, 10:28.


Min deklaration om att lämna kommunistpartiet och dess underorganisationer

Jag lämnar det Kommunistiska ungdomsförbundet och de Unga pionjärerna. Kinesiska kommunistpartiet är så korrupt. Det rev mitt hus med tvång och mina överklaganden besvarades aldrig. Det finns många andra som befinner sig i samma situation som jag. Folket kommer aldrig att få ett bra liv förrän kommunistpartiet kollapsar.

Tong Shishun, Li Shunshun
Shenyang, Liaoningprovinsen
24 juli, 23:09

Översatt från engelska