Utvalda Tuidang-uttalanden 24-25 jul
De kinesiska tecknen betyder "Lämna det kinesiska kommunistpartiet". (Foto: The Epoch Times)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar här direktöversatta uttalanden från kineser som lämnat det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Sådana uttalanden skickas in till en sajt knuten till den kinesiska upplagan av Epoch Times, Dajiyuan.

Rörelsen att avsäga sig, gå ur, eller lämna kommunistpartiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, började i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, en serie ledarartiklar som utforskar kommunistpartiets natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och rak inblick i historien. Det kinesiska folket vänder kommunistpartiet ryggen, väljer samvete framför bekvämlighet och går fredligt in i ett framtida Kina utan partiets styre.

Här presenteras ett urval av redigerade Tuidang-uttalanden som lämnats av kineser den 24-25 juli 2012.

Jag vill lämna kommunistpartiet

Min farfar, min far, och min farbror, satt fängslade när jag gick i grundskolan under kulturrevolutionen. Jag var tvungen att leverera mat till dem varje och jag svalt själv. Min farfar förföljdes till döds i fängelse. Tragedin kastar en skugga över min barndom. Jag ville inte gå med i ungdomsförbundet, men jag pressades att gå med i det.

Jag är nu gammal, och har bett min syster att hjälpa mig meddela mina tre utträden via Epoch Times, för att radera odjurets märke från min själ och få en trygg framtid.

Sun Junyan
24 juli 2012 2:28

Må det onda partiet gå under så fort som möjligt

Jag växte upp i en vanlig familj på 1980-talet. Jag har inga pengar, inget hus eller formellt arbete. Min flickvän lämnade mig med ett brustet hjärta eftersom jag inte hade råd att köpa ett hus, och mina föräldrar kunde inte bidra med ekonomiskt stöd. I början anklagade jag mina föräldrar för att strunta i att hjälpa mig ordna mitt bröllop. Jag hatade till och med mig själv för att jag inte föddes i en familj som har kontakter. Till slut insåg jag att många människor har det som jag; vissa människor har det till och med värre än mig. Det här är ett allvarligt problem i Kina. Kommunistpartiet, du kan inte längre dra ner mig igen! Må det onda partiet gå under så fort som möjligt. Tack.

Li Junfeng
Heilongjiangprovinsen
24 juli, 2012 19:40

Mitt uttalande om lämna partiet och dess underorganisationer

Min farfar förföljdes och dödades i ett fängelse under kulturrevolutionen. Det är ett mycket plågsamt minne. Mot min vilja tvingades jag att gå med i partiets ungdomsförbund och unga pionjärer. Trots att jag är alltför gammal för dessa organisationer önskar jag ändå meddela mitt utträde. Nu kan jag slappna av och få ett tryggare liv efter att ha lämnat partiet!

Yang Zhe
24 juli, 2012 2:22

Översvämningen i Peking fick mig att förlora förtroendet för partiet

Många människor dog under regnovädret och översvämningarna i Peking nyligen. Oavsett hur många människor som dog, så är den officiella siffran alltid 37. Den här falska siffran har fått mig att förlora förtroendet för partiet och ifrågasätta dess trovärdighet. Jag bestämde mig därför för att lämna alla partiets organisationer.

Long Qi
Mianyang, Sichuanprovinsen
24 juli 2012 10:53

Översvämningen i Peking visar hur ondskefullt kommunistpartiet är

Jag har äntligen insett hur ondskefullt partiet är, efter att jag blev offer för översvämningen i Peking. Partiet är värre än det nationalistiska Kuomintang. Härmed förklarar jag att jag högtidligt lämnar partiet, ungdomsförbundet och unga pionjärer.

Liu Yunshang
Henanprovinsen
25 juli 2012

Jag vaknade upp efter att ha läst Nio kommentarer

Efter att jag läste “Nio kommentarer” började jag verkligen förstå partiets onda historia. När jag levde mitt i den onda kommunistkulturen förstod jag inte hur brutalt partiet är. När jag väl förstod, var det så skrämmande att jag varit så totalt ignorant, och att jag hade levt under det onda partiets kontroll. Nu förstår jag sanningen och jag önskar lämna alla onda organisationer så att jag kan få bort odjurets märke och få en bättre framtid.

Yan Xiang, Qi Yao
25 juli 2012 6:43

Översatt från engelska.