Utställningen Hitta Hem – om alla tiders fosterbarn
Bild på barn i vaggan på utställningen Hitta Hem (Foto:Stockholms stadsmuseum)


Utställningen Hitta Hem handlar om de fosterbarn som har växt upp i Sverige fram till i dag och den kommer att visas på Stockholms Stadsmuseum under tiden 12 januari – 15 april.

Hundratusentals barn i Sverige har erfarenheter av en barndom på instutition eller i andra familjer än den egna. Under de senaste åren har en rad missförhållanden under 1900-talet uppmärksammats. Utställningen Hitta Hem sätter in debatten i ett historiskt sammanhang och lyfter fram en viktig del ur barnens historiebeskrivning.

Vandringsutställningen Hitta Hem utgår från barnens perspektiv. Genom enskilda levnadsöden speglas barnavårdens historia från 1700-talet och fram till i dag. Den vittnar om svek, vrede, längtan och hopp.

I utställningen kommer man kunna läsa utdrag ur biografiska berättelser av barnhusbarn och fosterbarn, dikter och skönlitterära gestaltningar. I hörsnäckor kan man lyssna till brev och berättelser av fosterbarn från 1800-tal och 1900-tal. Man kommer även visa foton, dokument och olika föremål.

Intiativet till utställningen kommer ursprungligen från Socialdepartementet som ett led i den upprättelseprocess som inleddes med vanvårdsutredningen. Stockholms Stadsmuseum har via Stiftelsen Allmänna Barnhuset fått uppdraget att producera utställningen.

Hitta Hem är en mindre vandringsutställning som kommer att visas på ett antal museer i Sverige fram till 2015.