Utställning som visar Hitlers inflytande över det tyska folket
En besökare tar en bild på en byst av Adolf Hitler under en pressvisning av utställningen "Hitler och tyskarna – Nation och brott" på Tysklands historiska museum i Berlin. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)


En utställning om Hitler öppnades på onsdagen på Tysklands historiska museum i Berlin. En utställning som utforskar hur Adolf Hitlers popularitet ökade och förde honom till makten.

Utställningen, med titeln ”Hitler och tyskarna – Nation och brott”, försöker inte se på Hitler som person och därför finns där inga personliga föremål som tillhörde diktatorn, utan syftet är att med hjälp av artefakter från den tiden visa hur det tyska folket stödde honom och hans regim.

Hans Ottomeyer, som är chef för museet där utställningen visas, sade: ”Det utställningen försöker skildra är hur Hitler växte fram ur den tidens politik, det mentala tillståndet och rädslorna, vilka metoder han använde och vart de ledde, hela tiden i en dialog med bilder och motbilder”, rapporterade AP.

Normalt är saker som rör Tysklands nazistiska period tabu i landet, men under de senaste åren har fler människor närmat sig ämnet i filmer, pjäser och utställningar. Men fortfarande är det ”känsligt” att visa upp Hitler, sade Hans Ottomayer

Utställningar av det här slaget visar att ”förföljelsen av politiska motståndare, förföljelsen av judiska medborgare och deporteringen av judiska medborgare skedde inför allas ögon”, säger Hans-Ulrich Thamer, professor i historia vid universitetet i Münster, till AP.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44287/