Utsatta barn skyddas ej i samhället


Samhället garanterar inte barnen skydd vid en anmälan. Den slutsatsen drar Madeleine Cocozza i sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet. Många anmälningar utreds inte vidare och endast 16 procent av anmälningar leder till insatser.

Madeleine Cocozza som forskar vid Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri på Linköpings universitet, har granskat 1 570 anmälningar i Linköpings kommun om barn som far illa. Hon tog reda på hur socialtjänsten följde upp fallen, och fann att 41 procent (641 av det totala antalet) avskrevs redan i ett tidigt skede.

Bland de 641 avskrivna anmälningarna fanns 220 fall som avsåg allvarliga farhågor om barn som for illa. För att bedöma tillförlitligheten i beslutet att inte utreda dem genomfördes en validering, eller värdering som visade att i 76 procent av de 220 fallen fanns skäl till fortsatt oro.

– Det är alltså ett stort antal fall som inte borde ha lämnats därhän och där förhandsbedömningarna inte varit tillräckligt utförliga, säger Madeleine Cocozza, i ett pressmeddelande från Linköpings Universitet.

Dessutom godtog man i 74 procent av de avskrivna fallen enbart den anmälda familjen som informationskälla. Idag finns det ingen juridisk skrivning som kräver att utredaren även ska träffa den som gjort anmälan om att ett barn far illa.

– Det är märkligt att man inom lagens gränser får avskriva anmälningar efter att ha talat enbart med vårdnadshavaren, säger Madeleine Cocozza till Epoch Times.

Alltför få professionella inom barnomsorg anmäler och det är för få anmälningar som leder till insatser.

Resultaten från avhandlingen visar att 33 procent av de anmälda fallen kommer från personer som professionellt arbetar med barn, däribland lärare, barnomsorgspersonal och personal på barnavårdscentralen.

Madeleine Cocozza tycker den siffran är för låg.

– De har en anmälningsplikt. Men det är till exempel bara 11 anmälningar av de totalt 1 570 som kommer från BVC-personal och barnomsorg.

Endast 16 procent av de 1 570 anmälningarna ledde, efter utredning, till insatser från socialtjänsten.

– Det är en mycket låg siffra, men det går inte att säga om det är bra eller dåligt. Däremot måste man vara säker på att inga allvarliga fall släpps igenom. Mina resultat visar att man absolut inte kan vara det. Hela skyddssystemet behöver därför ses över och organiseras om, säger Madeleine Cocozza.

Enligt Madeleine Cocozza är den nuvarande lagstiftningen inom socialtjänsten otillräcklig.

– Jag tycker att man skall införa en ny myndighet och bättre lagstiftning som skyddar barn, och det måste ske på ett helt annat sätt än vad som sker inom socialtjänsten idag.

Avhandlingen heter ”The parenting of society. A study of child protection in Sweden – From report to support”. Den lades fram fredagen den 7 december i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent var docent Dagmar Lagerberg, Uppsala universitet.