Utrotningshotad Yangtze-stör infångad och räddad


En ovanlig fisk flöt iland vid Yenpindammen i staden Yibin i provinsen Sichuan den 19 oktober.

Fisken identifierades som Dabrys stör, en utrotningshotad art som kallas ”undervattenspandan” och är en prioriterad skyddad art i Kina.

Den togs hastigt om hand och återfördes oskadd till Yangtzefloden.

Enligt China West City Daily hittade en man vid namn Lou fisken medan han tvättade händerna i floden. Han kände inte igen fisken, men eftersom den vägde runt 3,5 kilo var han redo att sälja den för ett bra pris. Den underliga fisken drog snabbt till sig publik. En kvinna erbjöd sig att köpa den för 70 yuan. En förbipasserande vid namn Liao Cheng hade sett ett TV-program om Dabrys stör och kände igen fisken, så han kontaktade den lokala fiskerimyndigheten.

Yibins institut för sällsynta vattenlevande varelser bekräftade senare att djuret i fråga var en vild Dabrys stör.

Stören var ungefär 75 cm lång och vägde 3,5 kilo. Den antas vara ungefär tre år gammal. Man tror att den höll på att äta vid flodbanken och sköljdes iland av svallet från en passerande ångbåt.

Dabrys stör har funnits på jorden i nästan 150 miljoner år och finns bara i Yangtzefloden. De kan väga upp till dryga 40 kilo och bli 1,5 meter långa.

Den kallas för Yangtzestör, gräshoppsfisk eller Sa La Zhe och liknar utseendemässigt den kinesiska stören. Den hittas vanligen i Yangtzeflodens huvudfåror och närbelägna sjöar. Den lägger ägg i september och oktober i området mellan Chongqing och Yibin samt uppströms i Jingshafloden.

Precis som pandan är Dabrys stör listad som en värdefull men hotad kinesisk art.

Översatt från version