Utmaningar som den kinesiska ekonomin står inför 2014
En arbetare jobbar vid en jättelik gryta i ett stålverk i Hefei i Anhuiprovinsen den 25 juni 2011. Överkapacitet inom stålindustrin och inom andra industrier är en av de stora utmaningarna i den kinesiska ekonomin 2014. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


När det kinesiska nyåret närmade sig den 31 januari var alla kinesiska företag upptagna med att få in sina fordringar och betala sina skulder. Den kinesiska ekonomin står inför en mängd problem, bland annat underskott på kapital och skyhöga lokala skulder.

Nästan 98 procent av de privata företagen i staden Wenzhou, navet för privat företagande i östra Kina, har lån med ömsesidiga garantier (”hubao”) – lån med en form av delat ansvar som sänker ribban för privata företag att få tag på pengar från banker och andra finansinstitut. När tillgången på pengar är begränsad kan emellertid ett sjunkande skepp dra med sig flera andra.

Chen Yixin, kommunistpartiets ledare i Wenzhou, menar att ”hubao” är ett väldigt svårt problem för den lokala ekonomiska utvecklingen, och den lokala finanssektorns resultat i december är ett kritiskt index.

”Om finanssektorn kan hålla ut kommer Wenzhous ekonomi 2014 att bli stabil. Om det uppstår problem kommer det att bli en kedjereaktion”, sade Chen.

Li Chengwen, ordförande i China Fato Group, citerades i en tidningsartikel där han sade att risken för en våg av konkurser i Kina, som under 2011, inte kan uteslutas.

Enligt rapporter i kinesisk media samlades nyligen provinscheferna för Kinas fyra stora banker i Zhejiangprovinsen i Wenzhou för att diskutera den svåra skuldsituationen. De fruktade att cheferna för de privatägda fabrikerna kan komma att fly med de pengar de lånat från bankerna, något som hände 2011.

Fem stora utmaningar

Den 25 december publicerade Chinanews.com en ekonomikrönika med titeln ”Ekonomiobservation vid årets slut: kinesiska ekonomin står inför fem utmaningar”.

Artikeln citerade Lu Zhengwei, chefsekonom på China Industrial Bank, som sade att den första utmaningen är den ekonomiska inbromsningen, som är i ett tillstånd av ”mjuk tillbakagång, möjligen på väg att halka tillbaka i recession”. Hur man ska balansera stabiliteten och reformerna är den stora utmaningen för Kinas ekonomi 2014, sade Lu.

Den andra utmaningen är konflikten mellan befolkningstillväxt och den svaga jordbrukssektorn. Enligt prognoserna kommer Kinas befolkning uppgå till 1,4 miljarder år 2020. Således kommer efterfrågan på mat och jordbruksprodukter fortsätta att öka. Mer än 50 procent av medelstora och småskaliga bevattningsanläggningar eller bevattningsprojekt i Kina svarar antingen inte upp mot efterfrågan eller kräver omlokalisering, och mer än en tredjedel av jordbruksmaskinerna kommer att behöva repareras eller byggas om.

Den tredje utmaningen är att den höga penningmängden M2 [sedlar och mynt plus dagsinlån, transaktionskonton och villkorade lån, övers.anm.] sammanfaller med pengabrist. Trots att Kinas penningmängd M2 har överskridit 10 biljoner yuan så uppstår pengabrist då och då, och detta skulle kunna leda till en ny omgång med kreditsvårigheter och ökade interbankräntor.

Den fjärde utmaningen är hur man ska hantera skuldrisken i byggprojekt i små och medelstora städer.

Den femte utmaningen är konflikten mellan överkapacitet i tillverkningsindustrin och kravet på fler jobb. Överkapacitetsproblemen inom stål, aluminium, cement, planglas och skeppsbyggande blir allt värre.

När dessa föråldrade industrier fasas ut så minskar utsiktena för jobbtillväxt. Detta är ett stort problem då det största antalet utexaminerade universitetsstudenter någonsin, kommer att söka jobb under 2014.

Läs originalartikeln på kinesiska

Översatt från engelska.