Utmaningar när det förhandlas i Spanien och Latinamerika
Förhandlingar möter utmaningar i Spanien och Latinamerika. (Foto: iStock/Getty Images)


Enligt World Economic Forum (WEF) finns det problem i många länder i Latinamerika när det gäller affärsverksamhet. Några exempel på det är korruption, skatter och brist på kvalificerad arbetskraft.

I fallet Argentina finns det två stora hinder att övervinna: inflation och valutabestämmelser. Enligt Global Competitiveness Report, publicerad av WEF den 4 september, åtföljs dessa hinder av två andra problem: tillgången på finansiering och korruptionen.

Det finns andra faktorer som i mindre grad är inblandade när man håller igång ett projekt, såsom priser och fastighetsskatt, landets instabilitet, byråkrati och restriktiva regler för arbetsskydd.

Jämfört med Spanien är situationen annorlunda. Idag är den största utmaningen tillgången på finansiering. Andra mindre frågor är: restriktiva arbetsregler, byråkrati och fastighetsskatter, brist på innovation och tillsynsavgifter och korruption som inte är något obekant för Spanien, enligt rapporten.

Men, när man talar om förhandlingar i Spanien, noterar WEF att det inte finns någon brottslighet, inga konflikter i reglerna kring valutakurser, inga hälsoproblem, ingen ostabil regering eller otillräcklig infrastruktur.

I Mexico däremot är det största hindret för affärsverksamhet den höga korruptionsnivån, följt av fyra andra hinder, skatter, byråkrati, brottslighet och tillgång till finansiering.

Att göra affärer i Chile är mindre riskfyllt jämfört med andra länder i Sydamerika, och därför leder Chile rankingen i konkurrenskraft. Men enligt WEF:s rapport står landet inför utmaningar när det gäller arbetsnormer, otillräcklig utbildning hos arbetskraften och byråkrati.

Huvudfrågan när man förhandlar i Colombia är korruption och otillräcklig infrastruktur. I mindre grad är byråkrati, skatter, kriminalitet, inkomstskatter och tillgång till finanser, också utmaningar.

När det gäller Peru är det största problemet byråkratin, följt av korruption och restriktiva regler för arbetarskydd. Affärsuppgörelserna påverkas även av brottslighet, inflation och brist på etik.

En av de faktorer som stoppar det mesta av affärsverksamheten i Dominikanska republiken är bristen på stabilitet i landet och dess regering, slår WEF fast i sin rapport. Dessutom står landet bland annat inför en stor brist på finansiering, valutabestämmelser och korruption.

Begränsningar i arbetslagstiftningen och byråkrati är den stora utmaningen i Uruguay, åtföljt av utbildningen av arbetskraft, infrastruktur och tillgång till finansiering.

I Venezuela blir det framförallt komplicerat när det handlar om valutareglering. Andra viktiga omständigheter är restriktiv arbetslagstiftning, inflation, instabilitet, byråkrati, korruption och kriminalitet.

Ursprungsartikeln på spanska

Artikeln på engelska