Utländskt ägda företag inget hot


Hot mot sysselsättningen sägs ofta komma från den kraftiga ökningen av utlandsägda industriföretag. Nationalekonomen Roger Bandick har kartlagt tillverkningsindustrin i Sverige och fann att det var tvärtom.

– Det beror i första hand inte på att det är de mest expansiva företagen som köps upp, utan det tycks vara det utländska övertagandet i sig som ökar efterfrågan på arbetskraft i de uppköpta företagen, säger Roger Bandick i ett pressmeddelande från Örebro universitet där han nyligen disputerade.

Att utländska multinationella företag skulle vara mer benägna att lägga ned och flytta verksamheten till andra länder stämmer inte heller utan risken är större att svenska multinationella företag gör det, visar forskningen.

– En tänkbar förklaring skulle kunna vara att en etablering utomlands innebär stora kostnader för ett företag, kostnader som går förlorade vid en nedläggning. Det gör att när förhållandena försämras i ett land, så tenderar de utlandsägda företagen att hänga sig kvar längre än de inhemskt ägda multinationella företagen, säger Roger Bandick.

Lönesituationen har också undersökts och den visar att multinationella företag, både utlandsägda och svenskägda, betalar högre löner än företag som inte är multinationella. Det negativa var hårdare konkurrens från företag som inte är exportinriktade vilket gjort det svårare för en del svenska företag att överleva.