Utländska cyberattacker mot svenska företag och myndigheter vanligare än många tror
Utländska dataintrång ökar allt mer i Sverige. Att vara öppen med att man har utsatts hjälper till att höja säkerheten, enligt IT-säkerhetsexperter. (Foto: Mikael Iso-Oja/Epoch Times Sverige)


Trots att många svenska företag och myndigheter råkar ut för cyberattacker från utlandet är det få som anmäler det. De experter Epoch Times har talat med säger att ett öppnare klimat i frågan skulle hjälpa till att höja säkerheten.

IT-säkerhetsexperter är överens om att utländska cyberangrepp ökar allt mer i Sverige. Hur många som har blivit bestulna på innovationer och affärshemligheter i Sverige är oklart. Få företag och myndigheter som har utsatts vill gå ut med det offentligt.

– Det finns lite skämsfaktor, man tror att det ska skada företagets rykte. Det gör att det finns ett ganska stort mörkertal vad gäller hur många angrepp som verkligen har skett. Det är synd, för det gynnar i slutändan bara angriparna egentligen, säger Fredrik Wallin, talesperson på Försvarets radioanstalt (FRA).

Ett annat skäl till att mörkertalet är stort är att många angrepp helt enkelt inte har upptäckts, berättar Robert Jonsson på Myndigheten för samhällssydd och beredskap (MSB) vars uppgift är att ge stöd till allmänheten inom IT- och informationssäkerhet.

–  Många rapporter visar att det kan dröja mellan ett halvt år upp till flera år, om det någonsin upptäcks, säger Jonsson.

Väldigt vanligt förekommande
Nyligen avslöjade ett granskande reportage i Epoch Times att hackare och spioner från Kina stjäl amerikanska innovationer för cirka fem biljoner dollar per år, eller över 30 procent av USA:s BNP, enligt amerikansk underrättelsetjänsts beräkningar.

FRA hjälper svenska statliga myndigheter med deras informationssäkerhet. De menar att det tveklöst förekommer ekonomiska förluster för svenska företag och svensk ekonomi, men de har inte gjort någon uppskattning.

FRA signalspanar på de mest avancerade angriparna, som oftast är statliga aktörer från andra länder, men de vill inte uppge vilka länder som är mest aktiva gentemot Sverige.

– Det är väldigt vanligt förekommande, mer än man kan föreställa sig. Sverige är utsatt i precis i samma omfattning som andra utvecklade länder, säger Fredrik Wallin.

Wallin konstaterar också att stölder från statliga angripare är svåra att leda i bevis.

– Det är omöjligt att få någon rättelse på rättslig väg, säger han.

Medan Wallin inte vill nämna några länder, räknar IT-säkerhetsspecialisten Per Hellqvist på Knowit Secure upp en lång lista på länder som ägnar sig åt cyberattacker. Han nämner bland annat Kina, Ryssland, Israel, Frankrike, Sydkorea, Nordkorea och USA.

Nästa alla sektorer i samhället drabbas
Starka underrättelsetjänster stjäl information, och det går ofta hand i hand med industrispionage. Det som är intressant är forskningsresultat eller affärshemligheter hos företag, industrier, universitet och högskolor. Det kan även gälla banker och den finansiella sektorn samt advokatbyråer.

– Då upptäcker man [angriparna] att det här företaget använder en advokatbyrå för sin patentansökan. Då finns all information där, och den är lättare att komma åt, säger Fredrik Wallin.

Många svenska företag är underleverantörer till större internationella företag. Även om de inte är slutmålet för attacken kan de vara delmålet, menar Per Hellqvist.  Beroende på vem uppdragsgivaren är handlar det i många fall om information som kan göra att du har ett överläge i en förhandlingssituation eller intresse på kommande lanseringar.

– I andra fall handlar det om intern information som man sedan i något slags utpressning försöker sälja tillbaka till företaget som man har stulit ifrån, annars kommer man att lägga ut det på internet. Det finns hela skalan, säger Hellqvist.

Samtliga tre experter är överens om att det skulle underlätta mycket för andra ifall de som blivit utsatta för stölder pratade öppet om hur det gick till och hur de löste det.

– Det visar inte att man har en dålig säkerhet. Genom att gå ut och själv berätta att man har råkat ut för den typen av intrång kan man hjälpa andra att skydda sig. Det höjer säkerheten, säger Robert Jonsson.