Utländska bärplockare får bättre villkor
Snart dags för bärplockning, här goda blåbär. (Foto: Ermal Meta / AFP)


Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel har kommit överens om en tvåstegsmodell för att förbättra utländska bärplockares villkor i Sverige.

– Vi vill göra det ännu svårare för oseriösa individer som utnyttjar arbetskraftsinvandrare och istället se till så att de plockare som kommer hit från länder utanför EU får goda och trygga arbetsvillkor, sade Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist enligt Livsmedelsföretagens pressmeddelande.

Det första steget innebär att dokumentera arbetsförhållandena i skogen vilket möjliggör uppföljning. Det andra steget innebär att man gör en kontroll på plats ute i skogarna. Dessa ska båda verifieras av en oberoende tredje part. Slutligen ska det bärsäljande företaget lämna en revisionsrapport till det köpande företaget.

Alla aktörer i bärbranschen ska använda sig av upplägget. ICA har sedan 2010 prövat och utvecklat det här verktyg med goda resultat.

Numera har de seriösa bemanningsföretagen i till exempel Thailand utbildning och uppföljning inför och efter bärsäsongen, både i Sverige och i Thailand.

Inom EU är det fritt att komma till Sverige och plocka, samt de som kommer på egen hand med turistvisum kommer man att kolla upp genom ID-kontroller för att motverka missförhållanden. Totalt beräknas cirka 9 000 bärplockare komma till Sverige och Finland i år.

”Här behövs fortsatt stöd från andra parter som polis, myndigheter och kommuner”, sade Thomas Svaton, vd för Svensk Dagligvaruhandel

Marknaden för bär plockade på ett icke-kontrollerat sätt kommer nu på så sätt att försvinna i alla led hoppas Marie Söderqvist.

Enligt Migrationsverket beslut 2013 ska att alla bärplockare få en minimilön på 18 795 kronor i månaden och rätt till dygnsvila, enligt Kommunals kollektivavtal.

Den största exporten i Sverige har gått från lingon till blåbär vilka används till hälsokost. Enligt Livsmedelsindustrins rapport Guld i gröna skogar.