Uthållighet viktigt under Tigerns år 2010
Foto: Patrick Lin/AFP


Aggressivitet och känslighet i ett och detsamma – det är tigern enligt det kinesiska horoskopet.

I positiva termer står tigern för tapperhet, mod, engagemang, ledarskap och för familjekänsla, men också för arrogans, förakt, uppror och individualism. Traditionellt anser kineserna att tigern skyddar mot de tre största hoten i ett hushåll: eld, tjuvar och spöken.

– Man måste tillämpa uthållighet, säger feng shui-mästaren Yang Hao Teng från Hongkong.

– Det nya året infaller i år efter vårens ankomst. Det betyder att himlen gör oss uppmärksamma på att människan ska anstränga sig mycket. Man ska inte tro att man kan göra stora snabba vinster. Man bör tillämpa uthållighet. Människor som är födda i Tigerns eller Apans år bör vara försiktiga med investeringar. Däremot har de som är födda i Grisens år goda chanser att lyckas, eftersom tigern är grisens ädla gäst.

En ledande taiwanesisk hemsida för förutsägelser säger: ”Låt den egna styrkan växa.”

Under år 2010 förväntas det bli många konflikter inom politik, ekonomi och miljö.

Man får en chans
när man ser positivt på problemen i samhället. 2010 är ett år då man ska låta den egna styrkan växa. Men man kan också misslyckas, om man inte ställer in sig på detta.

I svåra omgivningar är det bäst att göra ett rejält arbete, inte låta sig avskräckas, tänka positivt, men inte bli upprymd. Det är viktigt att vara rationell.

Om de himmelska reglerna för år 2010 kan sägas: de centrala värdena såsom rättvisa, öppenhet och ärlighet kommer att växa. På det sättet kan många orättvisor i det förflutna repareras. Man bör därför agera med återhållsamhet och hänsyn, samt öka sin medvetenhet och stärka sin självsäkerhet.

Översatt från: http://www.epochtimes.de/articles/2010/01/29/541498.html