Utfiskning hotar den blåfenade tonfisken
Bildtext: Greenpeaceaktivister håller upp en banderoll intill en tonfisk, som gruppen dumpade framför Frankrikes jordbruksminister i Paris i slutet av november 2008. Gruppen krävde ett förbud mot fiske av tonfisk och att arten skyddas. (Foto: Martin Bureau/AFP/Getty Images)


Många blev besvikna över beslutet att tillåta betydligt större fångster av den blåfenade tonfisken än vad den hotade näringen anses klara.  Fångskvoten beslutades av det Internationella organet för fiske av den blåfenade tonfisken i Atlanten och Medelhavet.

Den internationella kommissionen för bevarandet av atlantisk tonfisk (ICCAT), angav nyligen en maxfångst för 2009 på 22 000 ton. Detta trots att ICCAT egna experter endast tillät en fångstkvot på högst 8 500 – 15 000 och ett fiskestopp under maj, juni och juli.

Både Greenpeace och Världsnaturfonden (WWF) protesterade mot beslutet och betecknade det som katastrofalt för överlevnaden av den blåfenade tonfisken, som anses vara utrotningshotad. Organisationerna hävdar att EU har hotat med handelssanktioner för att avskräcka mindre nationer och utvecklingsländer från att stödja naturvårdande åtgärder.

WWF krävde ett
totalt förbjud av fiske, särskilt under parningsperioden, vilket rekommenderas av experter på ICCAT. Gemma Parkes, WWF:s informationschef för Medelhavsregion, sade att hennes organisation är ”oerhört besviken”på ICCAT:s beslut.

– Trots att ett växande antal personer som arbetar inom fiskenäringen anser att ett förbud mot fisket vore det allra bästa valet har ICCAT:s samarbetsavtal, pådrivet av EU:s representanter, åter misslyckats med att ta hänsyn till de vetenskapliga råd som har getts. Det gick endast med på en liten minskning av den totala tillåtna fångsten, och har lämnat fiskevattnet fritt under de känsliga parningsmånader fastän att forskare sade att fisket borde stoppas, sade Parkes.

WWF meddelar att de kommer att söka efter andra sätt att rädda fiskevattnet, inklusive bojkotter och att försöka få den blåfenade tonfisken skyddad under CITES artskyddsförordning (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Om man lyckas är förhoppningen man att skyddet kommer att sporra till striktare handelskontroll, vilket indirekt kommer att stoppa fisket.

– WWF kommer nu att aktivt marknadsföra handelsåtgärder som kontrollerar efterfrågan. En stark bojkott börjar redan vinna mark bland restauranger, kockar, inom detaljhandeln, köpcentrum och bland konsumenter runt omkring i världen och WWF kommer att uppmana fler att delta i den här växande rörelsen, sade Parkes.

WWF planerar att uppmärksamma frågan i flera länder, inklusive Japan, där 80 procent av den blåfenade medelhavstonfisken hamnar. Om fiskebeståndet kollapsar, betyder det slutet på en 3000-årig fisketradition. Vilken effekt dess eventuella försvinnande får för Atlantens ekosystem är osäkert.

Sammandrag av engelsk originalartikel