Utbrott av gulsot i Östeuropa


I Lettland och Tjeckien pågår just nu utbrott av hepatit A (gulsot). Nu rekommenderar Smittskyddsinstitutet att resenärer vaccinerar sig innan de besöker länderna.

Totalt har 1 350 personer insjuknat i hepatit A. I Tjeckien har mer än 600 människor smittats sedan juli. Det är främst i Prag och i västra delen av landet som de insjuknade återfinns.

I Lettland har 759 fall av hepatit A rapporterats under året. Förra året var siffran endast 15 fall. Det är främst i huvudstaden Riga som utbrottet är koncentrerat till.

Inledningsvis spreds sjukdomen bland missbrukare men den har nu spridit sig i samhället. Man varnar för internationell spridning eftersom två fall har konstaterats i Tyskland och Danmark.

Sjukdomen orsakas av ett virus som utsöndras med avföringen och sprids sedan via mat och vatten som förorenats med avloppsvatten. Smittan överförs via nära direktkontakt men också sexuellt. Hepatit A överlever länge i vatten och kan anrikas i  till exempel ostron och musslor.

Viruset kan orsaka inflammation i levern och den drabbade blir då gul i huden som också gett upphov till namnet gulsot.

Fakta om hepatit A

Inkubationstiden är 2 -6 veckor, i medeltal 4 veckor. Hepatit A-virus orsakar en inflammation i levern. Sjukdomen karakteriseras av feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom kan man få en gulfärgning av huden. Mörk, portvinsfärgad urin och ljus, kittfärgad avföring kan förekomma. De flesta är ofta besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader.

Hepatit A läker normalt utan bestående men. Dödligheten är låg, under 1%. Sjukdomen ger en livslång immunitet. Någon specifik
behandling finns ej.

God handhygien och dricksvattenhygien är av stor vikt under resor till områden/länder med sämre hygienisk standard. I förebyggande
syfte kan man vaccinera sig eller få gammaglobulin. Vaccin rekommenderas i första hand. Efter 2 doser beräknas skyddseffekten till
minst 20 år. Gammaglobulin ger en kortvarig skyddseffekt, som längst 4 – 5 månader.

Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).

Källa: Smittskyddsinstitutet