Utbrott av denguefeber
Misstänkt för att ha smittats av den hemorragiska sorten av denguefeber anländer den treåriga Maria Eduarda Lopes tillsammans med sin mamma, för att få behandling vid ett fältsjukhus i Deodoro, 38 kilometer söder om Rio de Janeiro, Brasilien. (Foto: Vanderlei Almeida/ AFP)


Denguefebern ökar i världen. Flera länder har rapporterat att man i år sett betydligt fler fall än normalt och att sjukdomen tycks vara något mer aggressiv, skriver Smittskyddsinstitutet.

Denguefeber är en vanlig virussjukdom som överförs med myggor. Sjukdomen har blivit mer aggressiv och drabbar i år fler människor. Faktorer som ökad förekomst av myggor till följd av misslyckade kontrollåtgärder, demografiska förändringar i samband med urbanisering och vissa fall försvagade folkhälsoprogram kan vara orsaker till att ökad smittspridning.

Den snabba urbaniseringen, då många människor flyttar från landsbygden till storstäder kan vara en orsak. Stora befolkningsgrupper som lever i slumområden med vattensamlingar/avlopp i närheten, ger utmärkt grogrund för Aedes aegypti-myggan och befrämjar spridning av dengue.

Även otillräcklig infrastruktur för hälso- och sjukvård och det ökade internationella resandet till tropiska länder kan vara orsaker till ökningen av antalet ökade sjukdomsfall. Men dock är risken för att smitta ska föras från tropikerna till exempelvis Europa och få fäste här är mycket låg.

I nuläget finns ingen anledning att undvika att besöka områden där denguefeber förekommer, då risken att smittas som turist är förhållandevis låg. Men det är viktigt att vara medveten om sjukdomen och undvika att bli myggbiten.

I år har 28 svenskar diagnostiserats med dengue, varav de flesta har smittats i Thailand. Antalet har ej ökat jämfört med tidigare år.

Varje år infekteras 50-100 miljoner människor i världen och uppskattningsvis 500 000 sjukhusvårdas. Det är en av de vanligaste orsakerna till feber hos resenärer som besökt länder i Karibien, Centralamerika och södra Centralasien.

I Jakarta, Indonesien, har närmare 4 800 människor sjukhusvårdats på grund av dengue hittills i år. Flera områden i landet har drabbats och sammanlagt har fler än 30 människor dött.

Epidemin i Rio de Janeiro är en av de allvarligaste som någonsin drabbat Brasilien. Sedan januari i år har man i staten Rio de Janeiro noterat 162 701 fall, varav 123 människor har dött. 42 procent av dödsfallen (52 fall) har varit barn under 15 år. Epidemin är inte begränsad till enbart Rio och på många håll rapporteras höga antal insjuknade och döda.

På Filippinerna var antalet drabbade från januari till maj i år 10 841, vilket är en ökning på 35,6 procent jämfört med de 7 992 fall som registrerades motsvarande period 2007. Antalet dödsfall uppgår hittills i år till 114, vilket också har ökat jämfört med förra året.

Även från Yemen, Singapore, Malaysia, Guyana, Peru och Thailand rapporteras om fortsatta insjuknanden och att antalet fall är ovanligt högt.

Fakta om denguefeber

Sjukdomen debuterar akut med feber, huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagar uppträder ofta ett hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor. Denguefeber är i regel godartad och många får enbart en övergående feber.

Vid den mera ovanliga hemorragiska denguefebern ses blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen, och patienten kan dö i en blödningschock.

Hemorragisk dengue uppstår främst hos inhemska barn som återinfekteras med denguevirus och sjukdomen uppfattas i dessa fall som en ”immunologisk reaktion”. Det finns inte något specifikt läkemedel mot denguevirus utan behandlingen är symtomatisk.

Dengue orsakas av Aedes aegypti-myggan och det finns inget vaccin tillgängligt idag.

Diagnos ställs genom att antikroppar mot denguevirus, alternativt viralt RNA, påvisas i patientens blod.

Källa:Smittskyddsinstitutet


En kvinna ser på medan en arbetare från hälsoministeriet är på uppdrag att spraya insektsmedel mot Aedes aegypti-myggan i Guatemala City den 5 juni 2008. Fram tills i maj har det rapporterats  637 fall av denguefeber, varav 3 drabbats av den hemorragiska sorten, enligt myndigheterna i Guatemala. (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

En kvinna ser på medan en arbetare från hälsoministeriet är på uppdrag att spraya insektsmedel mot Aedes aegypti-myggan i Guatemala City den 5 juni 2008. Fram tills i maj har det rapporterats 637 fall av denguefeber, varav 3 drabbats av den hemorragiska sorten, enligt myndigheterna i Guatemala. (Foto: Eitan Abramovich/AFP)