Utbrott av botulism i Frankrike


Ett utbrott av botulism har upptäckts i Frankrike. Åtta personer har drabbats av det starkaste nervgiftet som man känner till, botulinumgift typ A. Giftet har återfunnits hos två livsmedelsprodukter.

De motståndskraftiga sporerna av Clostridium botulinum finns i jord och slam och överlever kokning. När sporerna gror till bakterier i livsmedel kan de bilda ett nervgift som i allvarliga fall kan leda till dödlig förgiftning.

Enligt Franska myndigheter har två utbrott av botulism smittat totalt åtta personer. Botulinumgift typ A har återfunnits hos fem av de åtta fallen.

Smittan har spårats till livsmedelsprodukter som innehåller en slags pasta med soltorkade tomater. Produkterna har sålts i turistområden i södra Frankrike, rapporterar svenska Livsmedelsverket.

Det är företaget La Ruche som tillverkat produkterna där man identifierade två produkter som smittkällor, en olivtapenad med mandlar, samt en tartinad, en slags pasta med soltorkade tomater. 

Tillverkaren har även levererat till annat företag, därför har tre varumärken,”Les Delices de Marie-Claire”, ”Le Secret de Anaïs” och ”Terre de Mistral” dragits tillbaka av myndigheterna.

Inget svenskt fall har rapporterats och det finns heller inga uppgifter om att produkterna har exporterats till Sverige. EU-kommissionen vill ändå uppmärksamma utbrottet då det kan finnas turister som rest i Frankrike och handlat med sig produkter.

Fakta om Clostridium botulinum:

Sporerna gror till bakterier som förökar sig i livsmedlet och bildar ett nervgift, botulinumtoxin, som är bland de starkaste gifter man känner till. Detta kan ske i bland annat hemkonserverade livsmedel, hemgjorda inläggningar av sill och strömming och gravad eller rökt vakuumpackad fisk som förvaras för varmt.

Honung kan innehålla sporer från Clostridium botulinum och sprida smittan. Den andra smittkällan är damm från jord.
Efter ett par timmar upp till flera dagar efter att man har fått i sig botulinumgiftet drabbas man av illamående och kräkningar, synrubbningar, tal- och sväljsvårigheter, muskelsvaghet och andningssvårigheter. Dessa förgiftningar kan även orsaka dödsfall.

Källa: Livsmedelsverket