Utbredd pessimism kring EU-frågor
Pessimism i Europa visar undersökning. (Bild: EU Union)


EU-portalen presenterade idag YouGov:s undersökning där ett urval personer online fick svara på hur de ser på europeiska frågor. Sverige var ett av de sju deltagande länderna i undersökningen.

Knappt två av tio svenskar ansåg att Sverige har inflytande i europeiska frågor.

Resultatet från marknadsundersökningen visar att svenskarna inte heller har stor tilltro på EU:s framtid, 55 procent var pessimistiska.

En fråga man ville ha svar på i undersökningen, var om man stödjer ett EU-medlemskap. Norge som inte är EU-medlem och allmänt känd för sin ovilja att bli medlem, visar det i undersökningen där endast 16 procent stöder EU-medlemskap.

Storbritannien som så småningom ska ha val huruvida de ska gå ur EU eller inte, får 35 procents stöd till EU-medlemskap. I vårt land är stödet mindre än hälften, 45 procent.

Där Sverige endast till 18 procent ansåg att Sverige har inflytande i europeiska frågor, svarade tyskarna till 58 procent att Tyskland har inflytande i Europa. Inte så konstigt kanske med tanke på situationen i Grekland där Tyskland gått in med stödlån, vilket har fått Tysklands inflytande att öka i Europa.

Frankrike som historiskt sett har ett horn i sidan på Tyskland är de värsta pessimisterna när det gäller EU:s framtid, 66 procent tror inte på den.

I undersökningen ingick även en fråga om de tillfrågade kände missnöje med landets regeringspolitik. I Tyskland, Frankrike, Danmark och Sverige uppgick missnöjet till över 60 procent. Storbritannien, Norge och Finland låg mellan 54 och 57 procent.

Under nästa år, 2014, ska riksdagsval hållas såväl som val till Europaparlamentet.