Utbildning allt dyrare i Kina
Universitetsstudenter från Nanjing, Kina. Den kinesiska kommunistregimen har under senare år minskat subventionerna av utbildningsavgifter vilket gör att genomsnittsstudenten inte har råd med högre utbildning. (Foto: AFP/Getty Images)


Universitetsavgifterna i Kina är 25 gånger högre idag än vad de var för 18 år sedan, rapporterar det kinesiska forskningscentret för barn och ungdom (CYCRC) enligt tidningen Pekings Ungdomsblad. Höjningen är i procent nästan tio gånger större än löneförhöjningen hos stadsinvånare under samma tidsperiod.

De senaste årens minskade statliga medel för utbildning har gjort att många kinesiska studenter inte har råd med utbildning. Kostnaderna för utbildning nu överstiger dem för pension och hushåll och har blivit den största utgiften i kinesiska hem.

Rapporten som publicerades den 10 januari i år säger att universitetsavgifterna i Kina för närvarande varierar mellan 5 000 och 10 000 kr per läsår, vilket är 25 gånger högre än 1989. Den genomsnittliga inkomsten för stadsinvånare har endast ökat med 2,3 gånger sedan dess.

Tillsammans med hushålls- och levnadskostnader spenderar en student i genomsnitt ungefär 40 000 kronor under fyra år. Kina har inget system där studenterna kan låna utbildningspengar av staten. En forskare från CYCRC menar att sparandet av pengar för utbildning är av högsta prioritet bland kineser idag.

Sun Jiye, medlem i den Nationella kommittén för det kinesiska folkets politiska konsultativa konferens säger: ”Det svåraste för en familj idag är att låta sina barn gå högskolan. De flesta studenter klarar inträdesproven, men har helt enkelt inte råd att betala avgifterna. En familjs årsinkomst kan inte alltid täcka ett barns högskoleavgift. Att låta en familjemedlem gå på högskolan kan orsaka fattigdom för hela familjen.”

Studenter i andra länder betalar vanligtvis runt 15 procent av den faktiska kostnaden för sin utbildning. I Kina betalar studenterna cirka 44 procent. Utbildningssystemet i Kina anklagades nyligen för att olagligt ha drivit in 1,7 miljarder kronor i avgifter. Utbildningsdepartementet säger att de inte har justerat standardavgiften för universitet sedan den låg på 2 000 kr. ”Det är emellertid mycket svårt att uppskatta kostnaden för utbildning eftersom det finns så många faktorer involverade”, säger departementet.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-21/50685.html