USA:s regering frågar kinesiska invandrare
Ett certifikat för utträde ur det kinesiskat kommunistpartiet utfärdas av Global Service Center for Quitting the Chinese Communist Party. (Foto: Med tillstånd av Quit CCP Service Center)


Ann Wang, 54, har nyligen fått komma till USA och är nu bosatt permanent i Reading, Pennsylvania. Hon är ursprungligen från Peking. 

– Jag ville komma hit för frihetens skull, sade Wang, liksom miljontals andra kineser som vill invandra till Amerika.  

Hon har aldrig haft frihet i Kina. Wang föddes under anti-högerrörelsen och växte upp under kulturrevolutionen. Den öppna dörrens politik och det efterföljande ekonomiska uppsvinget för de tre senaste decennierna gav inte den frihet som hon hade hoppats på. Hon bevittnade 1989-års massakern på Himmelska fridens torg och tio år senare förföljelsen av Falun Gong.

För att få grönt kort intervjuades Wang i april av de amerikanska invandrarmyndigheterna (USCIS) på områdeskontoret i Philadelphia. Hon mindes två frågor från intervjun. En var om hon har ett aktivt medlemskap i det kinesiska kommunistpartiet. Den andra frågan var om hon var inblandad i förföljelsen av Falun Gong. Wang bad tjänstemannen på invandrarverket att förklara dessa två frågor. Hon fick veta att dessa två frågor ställs särskilt till sökande från Fastlandskina. Tjänstemannen sade att den kinesiska kommunistregimens förföljelse av Falun Gong är som nazisternas förföljelse av judar under andra världskriget.

– Jag blev förvånad men mycket glad över att dessa frågor ställs, sade Wang. Liksom nästan alla kineser som föddes och växte upp i Fastlandskina var hon en gång medlem i två av kommunistpartiets undergrupper: de unga pionjärerna för barn mellan åldrarna 7 till 14 och ungdomsbrigaden för åldrarna 14 till 28.

– Att ha medlemskapet är nästan obligatoriskt. Skolans lärare ser till att varje barn går med. Du har inget val och det är inte ditt val. Det är som här att du måste ha ett ID-kort – om du inte har det är du inte en del av samhället, säger Wang.

Hon har aldrig ansökt om medlemskap i det kinesiska kommunistpartiet för vuxna. 

– Varför skulle jag vilja gå med i ett parti som förföljt mina egna familjemedlemmar? 

Wangs båda föräldrar var förföljda under kulturrevolutionen. De var bland de miljontals intellektuella som sändes till den avlägsna landsbygden att föda upp boskap eller arbeta på gårdar med bönder. ”Att sända ned” var en metod som utformats av partiets chef Mao Zedong för att omvandla fritt tänkande intellektuella till kommunistiska rödgardister.

Wang har en syster
som utövar Falun Gong. Hon kände sig tacksam att en fråga ställdes om förföljelsen av den fredliga meditationsgruppen. Falun Gong har blivit KKP:s största målgrupp för förföljelse sedan juli 1999.

– Om du vill ha frihet kan du inte ha det kinesiska kommunistpartiet. Om du vill ha KKP kan du inte ha frihet, sade Wang. Hon gjorde sitt val.

Wang avsade sig officiellt KKP år 2005 genom The Global Service Center (http://quitccp.org), en USA-baserad global, ideell organisation med fler än 100 regionala kontor i fler än 30 länder. Organisationen grundades i februari 2005 som svar på det kinesiska folkets massiva utträden ur KKP och dess anslutna organisationer, kända som ”Utträde ur KKP-rörelsen.”

Rörelsen fick sin början när Epoch Times publicerade den redaktionella serien ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” (http://ninecommentaries.com) i november 2004. Serien handlar om partiets historia och dess natur.

Enligt John G. Palfrey Jr, verkställande direktör för Berkman Center for Internet & Society vid Harvard Law School, är ”Nio kommentarer” bland de två mest censurerade ämnen utvalda av KKP för internetcensur.

Wang är en av de 56 miljoner kineser som bröt genom KKP:s internetblockad och avsade sig kommunistpartiet online.

Hon beviljades av USCIS ett status för permanent bosättning i USA.

Dayong Li är en av grundarna och ordförande i Global Service Center for Quitting the Chinese Communist Party, eller Service Center. 

– Jag är mycket glad över Anns berättelse. Jag berömmer den amerikanska regeringen för att de tar ett steg framåt för att skydda friheten. Det finns två dödliga hot mot mänskligheten: en är nazismen och en är kommunism. USA har ett uppdrag att bekämpa kommunismen och hålla löftet – aldrig igen, sade han. 

Enligt Li började Service Center utfärda officiella intyg i februari 2009 till kineser som offentligt avsagt sig KKP genom Service Center.

– Det ger en trovärdig bekräftelse. Nästan alla som kom från Fastlandskina var eller är associerade med kinesiska kommunistpartiet på ett eller annat sätt. De vill invandra till USA och de vill förstå att deras svar på frågan om medlemskap i det kommunistiska partiet kommer att avgöra om deras fall blir godkänt eller inte. Hur vet man om deras svar är sant för dem själva? Jag skulle vilja se en tredjepartscertifiering, säger Jim Liu, en philadelfisk invandringsadvokat.

– När människorna går till Service Center för att offentligt registrera sitt utträde ur KKP är det verkligen en konfrontation ansikte-mot-ansikte med KKP. Det krävs mod och visar ett äkta engagemang.

Liu kommenterade de frågor som ställdes till Wang om förföljelsen i intervjun hos invandrarverket . 

– Jag tycker att det är goda nyheter. Det är absolut nödvändigt att dessa frågor ställs till invandrare från Fastlandskina. Förföljelsen av Falun Gong är ett statligt sponsrat folkmord, som är det största illdådet mot mänskliga rättigheter i Kina. Och det pågår fortfarande. 

Zhiyuan Wang, en av grundarna i Världsorganisationen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) sade:

– Jag är positiv till invandrarverkets frågor om folkmordet i Kina. Jag uppmuntrar den amerikanska säkerhetspolisen att vidta åtgärder mot brottslingar i det pågående folkmordet i Kina. USA bör inte vara en tillflyktsort för dem. 

Wang var en av grundarna av WOIPFG i 2003 och leder en grupp som outtröttligt utreder brott mot Falun Gong. 

– Andra världskriget slutade mer än ett halvt sekel sedan. Men undersökningarna av nazistiska brottslingar pågår. Det finns fall som öppnas från tid till annan angående dem som deltog i folkmordet på judarna. Vi hoppas få se fall öppnas om brottslingar som är inblandade i folkmordet i Kina mot Falun Gong-utövare.

Enligt pressmeddelanden från Office of Special Investigations vid USA:s departement för säkerhetspolisen har 87 fall öppnats sedan 2000 som inbegrep utvisning och upphävande av amerikanskt medborgarskap för nazistiska krigsförbrytare som dolde sin tidigare roll i folkmordet mot judarna.

Enligt en rapport i juni 2008 från Migration Policy Institute är kinesiska folket den tredje största gruppen invandrare i USA efter Mexiko och Filippinerna. Det fanns i USA under 2006 ungefär 1,6 miljoner personer födda i Kina.

Kinas officiella media (Xinhua News Agency) rapporterade att Förenta staterna, Kanada och Australien är de tre främsta resmål för KKP:s statstjänstemän att emigrera till. Några tar mig sig stora summor pengar och möjligen en förteckning över brott mot mänskliga rättigheter. Bara i augusti 2008 mer än 1000 kommunistiska tjänstemän rapporterades lämna Kina för att bosätta sig utomlands.

Wang hoppas på att förövarna av kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte följer efter henne och hennes familj till USA.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19455/