USA:s medelklass på väg att försvinna
En man går förbi en lågprisbutik i Brooklyn, New York, den 12 juni. USA:s medelklass har enligt en ny undersökning minskat med 10 procent från år 1971 till 2011. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)


Världens industriländer, och inte minst USA, håller på att förlora medeklassen, de människor vars arbetsmoral är drivkraften till världens fortsatta ekonomiska blomstring.

”Amerikas medelklass står inför bekymmer. Inkomsterna har avstannat eller minskat medan levnadskostnaderna fortsätter att öka och risken att komma efter växer. En stark medelklass är nödvändig för en dynamisk demokrati och en hälsosam ekonomi”, citat ur en ny rapport från organisationen Centrum för amerikansk utveckling.

Unga personer har inte längre samma möjligheter som sina förfäder. Utsikterna för att avancera uppåt blir allt färre och det är nu  även svårare att stanna kvar i eller komma in i medelklassen, något som påverkar det ekonomiska framåtskridandet.

”Det har blivit svårare för amerikaner att ansluta sig till medelklassen. Sannolikheten att ett barns som föds fattigt kommer förflytta sig till medelklassen har minskat avsevärt under de senaste decennierna”, säger rapporten.

Den amerikanska medelklassen mellan åren 1971 och 2011 minskat med 10 procent. I jämförelse med länder som Indien, där medelklassen stadigt växer, är det inte bara den amerikanska medelklassen som står inför en minskning, utan även ekonomin är på nedåtgående.

”En stark medelklass är en förutsättning för ett stabilt entreprenörskap och förnyelse, en källa för tillit som gör affärstransaktioner mer effektiva. En stark medelklass är också viktigt för säkerställandet av stabila statliga tjänster … och långsiktiga investeringar i allmän utbildning och infrastruktur”, enligt rapporten från Center för amerikansk utveckling.

Inte alla som lämnat den amerikanska medelklassen har fallit till en lägre inkomstnivå, en del har istället avancerat upp. Enligt Pew-rapporten ökade de högre inkomstnivåerna från 14 till 20 procent mellan 1971 och 2011, medan de lägre ökade från 25 till 29 procent.

”Urholkningen av medelklassen har följts av en ökning av befolkningen i de ekonomiska lagren både ovan- och nedanför”, visar Pew-rapporten.

Det är ett faktum att den ekonomiska tillväxten stannat av. Sänkta inkomstnivåer påverkar konsumtionskraften hos individen och investeringar och marknadsexperter menar att marknadskrafter inte längre fungerar effektivt.

”Det verkar som att symptomen behandlas, men att de grundläggande problemen förblir orörda. En minskande medelklass, hög arbetslöshet och minskande nettoförmögenhet, jag kan inte se hur något av detta skulle kunna förändras inom en snar framtid; det är därför jag är pessimistisk i fråga om en ekonomisk återhämtning”, säger investeringsrådgivaren Michael Lombardi den 27 augusti i en artikel på webbsidan Profit Confidential.

USA:s höga arbetslöshet är en av de huvudsakliga orsakerna till minskningen av medelklassen. Historiska arbetslöshetssiffror visar att den lägsta arbetslösheten var 1953 då nivån låg på 2,9 procent. Därefter har siffran ständigt gått upp och ner.

På senare tid noterades de lägsta arbetslöshetssiffrorna på 4,6 procent 2006 och 2007, varpå arbetslösheten i USA dramatiskt gick upp och nådde 5,8 procent år 2008. Sedan hoppade den upp till 9,3 procent 2009 och 9,6 procent 2010. Arbetslösheten gick 2011 återigen ned och landade på 8,9 procent.

Allt detta har lämnat bestående skador på medelklassen och många ifrågasätter om en återhämtning är möjlig, trots det faktum att arbetslöshetssiffran förbättrats, 8,3 procent i juli, enligt statistik från Bureau of Labor Statistics.

”Den nuvarande vägen är inte positiv för medelklassen. En hög arbetslöshet visar att strukturellt förändras något väsentligt i vår ekonomi. Ett låglöne-system för arbete håller på att utvecklas vilken förstör många amerikaners möjlighet att uppnå medelklassens livsstil”, enligt en artikel på hemsidan My Budget 360.

”Det råder inga större olikheter mellan partiernas inställning till kongressen: 58 procent av republikanerna och 63 procent av demokraterna tycker att landets lagstiftare bär ‘ett stort’ ansvar för medelklassens ekonomiska svårigheterna de senaste 10 åren”, skriver Pew-rapporten. De två senaste regeringarna hölls också ansvariga och 44 procent av de medverkande i undersökningen beskyller Bush-administrationen medan 34 procent beskyller Obama-administrationen.

Kongressen fick inte enbart skulden, då 54 procent anklagar den finansiella sektorn, 47 procent skyller på stora företag och 39 procent skyller på utländsk konkurrens.

Majoriteten av medelklassen, 47 procent, tänker inte ta på sig skulden för försämringen av deras medelklass-status och är säkra på att de inte bidragit till det ekonomiska eländet under de senaste åren. Enligt Pew-rapporten lade färre än en tiondel av de som beskrivit sig själva som medelklass, skulden på medelklassen själv.

”Den stora tillbakagången, fastighetsbubblans som sprack, ökningen av arbetslösheten och den klena återhämtningen har pressat medelklassen”, enligt Pew-rapporten.

Charles E. Schumer, senator i New York, ställer emellertid medelklassen till svars för kollapsen av marknaden 2008 och den påföljande ekonomiska krisen.

”Fastighetsmarknaden kollapsade vilket ledde till en våg av utmätningar, vräkningar och outhyrda fastigheter. Medelklassens husägare såg värdet på sina mest värdefulla tillgångar rasa,” skriver Schumer på sin hemsida.

Rapporten från Centrum för amerikansk utveckling noterar den ”finansiella klämman som amerikaner står inför, då de fångats i ett skruvstäd mellan stillastående inkomster och svaga jobbutsikter å ena sidan, och stigande kostnader och växande risker att betala för medelklassens basbehov å andra sidan”.

Medelklassinkomsten har gått ned sedan slutet av 60-talet, med 6 procent jämfört med 2008. Pew-rapporten indikerar att den genomsnittliga inkomsten hos en medelklassarbetare var 91 dollar 1983, med toppnotering på 153 dollar 2007 för att sjunka tillbaka till 93 dollar 2010.

”För medelinkomsttagarna är 2000-talets ‘förlorade årtionde’ värre när det gäller förlust av förmögenhet än av inkomst. Den genomsnittliga inkomsten i medelinkomstnivån föll 5 procent men den genomsnittliga förmögenheten (tillgångar minus skulder) minskade med 28 procent, enligt Pew-rapporten.

Medan medelklassinkomsten sett en nedåtgående trend, har alla typer av kostnader ökat, däribland fritidsaktiviteter såväl som det som behövs för daglig överlevnad.

”Samtidigt som inkomsterna stannat av har kostnader och risker för medelklassfamiljer ökat dramatiskt”, skriver Center för amerikansk utveckling.

Översättning från engelska.