USA:s ekonomiska tillväxt förväntas sporra Kanadas tröga ekonomi
En man visar upp kanadensiska sedlar i Washington den 14 januari i år. (Foto: Nicholas Kamm / AFP)


Kanadas mediokra ekonomiska resultat bör få ett uppsving nästa år tack vare en allt starkare amerikansk ekonomi, enligt en studie från Conference Board of Canada (en icke vinstdrivande organisation för analysering av ekonomisk utveckling).

Enligt Canadian Outlook-rapport för våren 2013 kommer en trög bostadsmarknad, sänkta råvarupriser och återhållsamhet i de offentliga utgifterna, kräva sin tribut på Kanadas inhemska ekonomi i år, enligt Conference Board .

BNP-tillväxten förväntas ligga på blygsamma 1,8 procent under 2013, enligt rapporten, och Ottawa liksom de flesta provinsregeringarna stramar åt utgifterna ännu mer i sin senaste budget för att minska underskotten.

”Sammantaget förväntas Kanadas inhemska ekonomi att inte kunna uppbåda tillräckligt med styrka för att få tillväxten i den reala bruttonationalprodukten att gå över två procent i år”, sade Pedro Antunes, chef för nationella och regionala prognoser i styrelsen, i ett uttalande.

Men jämfört med andra utvecklade länder är Kanadas ekonomiska resultat under 2012 och 2013 inte så nedslående, säger rapporten. Kanadas företagsinvesteringar överskred beräknad nivå inför lågkonjunkturen för år 2012, och sysselsättningen och reallönerna fortsätter att öka, medan handeln också förbättras.

Dessutom förväntas den starka tillväxten i den amerikanska ekonomin öka Kanadas BNP för 2014 till 2,5 procent.

”Den starkare takten för tillväxten i USA förväntas under 2014 bidra till att lyfta upp modet, produktonspriser, handelns framtidsutsikter och inkomster här hemma”, sade Antunes.

Rapporten säger att fastighetsförsäljningar och bostadsbyggande kommer att dämpas i år på grund av den federala regeringens åtstramning av inteckningsregler, vilket bör skapa balans på marknaden och stoppa nedgången av fastigheternas värden. Riksgenomsnittet för bostadspriserna väntas falla med 2,5 procent i år och stanna kvar där hela nästa år.

The Conference Board räknar med mycket liten tillväxt i den offentliga sektorn fram till åtminstone år 2016 på grund av regeringens nedskärningar.

Översatt från engelska.