USA vann frihandelsrättegång mot Kina
Ett kinesiskt par kontrollerar sina biobiljetter i Shanghai, Kina den 17 augusti. (Foto: Philippe Lopez/ AFP)


USA har fått rätt hos Världshandelorganisationen, WTO, i ett fall där man klagat på begränsningar i Kinas handelspolitik rörande medieprodukter såsom filmer, böcker, tidskrifter och musik.

Förenta staterna protesterade 2007 mot att kinesiska lagar endast tillät amerikanska medieföretag att distribuera genom helt eller delvis statligt ägda företag. Dessutom införde Kina ”diskriminerande begränsningar” för utländska medieprodukter.

WTO beslutade i augusti till den amerikanska regeringens fördel på de flesta punkterna. Enligt ett uttalande från WTO hade Kina agerat inkonsekvent med sina allmänna avtal om tull-och handelsavtalsskyldigheter (GATT), och att ”Kina inte har visat att någon av de relevanta åtgärderna är ”nödvändiga” för att skydda den allmänna moralen.

Ordförande och koncernchefen till Motion Picture Association of America (MPAA), Dan Glickman, sade i ett svar att ”Förenta staternas filmindustri har vunnit en stor seger i sin årslånga kamp för att öppna den kinesiska filmmarknaden idag. WTO beslutade till den amerikanska regeringens fördel på nästan alla punkter och förklarade en del av Kinas svåraste hinder för dess underhållningsmarknad vara tydliga brott mot internationella handelsregler. Beslutet pekar på en väg framåt som börjar plana spelfältet på denna viktiga marknad.”

Enligt MPAA:s uttalande, när Kina gick in i WTO år 2001, kom det överens om att fasa in i den öppna marknadens handelspolitik som tillåter utländska företag att konkurrera om kinesiska konsumenter.

”När Kina gick med i WTO var det överens om att göra flera ändringar i sina lagar för att tillåta med tiden, amerikanska företag att konkurrera på dess marknad. Istället har Kina behållit sitt statsägda monopol på import av filmer, dess begränsningar för USA-ägda företag som hindrar dem från att importera DVD-skivor liksom hinder för amerikanska företag att distribuera skivor till kinesiska konsumenter, eller ens att investera i sådana företag. WTO fann alla dessa hinder vara kränkningar av Kinas internationella skyldigheter,” enligt MPAA:s uttalande.

MPAA har haft lobbyverksamhet med Kina i det förflutna för att ta en fastare hållning mot piratkopiering och andra överträdelser av internationella immaterialrättsliga lagar. Många västerländska medieföretag kan inte riktigt marknadsföra musik och filmer på grund av låga priser av piratkopierade varor.

Kina meddelade den 17 augusti att de kommer att ”aktivt” börja överklaga mot WTO: s beslut att Kina måste släppa på dess kontroll av utländska filmer, musik och trycksaker, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20993/