USA uttrycker bestörtning över Kinas Green Dam-mjukvara
Snart kommer alla kinesiska datorer att innehålla programvara för cencur(Foto: Liu Jin/ AFP/Getty Images)


USA har nu formellt uttryckt missnöje över Kinas internetkontroll. Samtidigt uppmanar de kinesiska internetsurfarna till motstånd mot Green Dam-programvaran den 1 juli, samma dag som den nya lagen träder i kraft som säger att programmet ska vara installerad i varje ny dator som köps i Kina.

Den amerikanska ambassaden i Peking kontaktade Kinas departement för industri- och informationsteknologi samt departement för handel den 19 juni, enligt ambassadens talesman.

Han sade att USA är oroligt över alla insatser som begränsar den fria spridningen av information. Insatserna stämmer inte överens med Kinas önskan att modernisera sitt samhälle och förbättra ekonomin. USA talar ofta om för kinesiska tjänstemän att de hoppas att Kina kommer att tillåta mer yttrandefrihet inklusive internetfrihet, sade talesmannen.

Kinesiska tjänstemän hävdar att installationen av Green Dam ska användas för att blockera pornografi. Men programmet kan också ge myndigheterna större befogenheter att blockera alla områden som de anser vara känsliga.

Talesmannen sade att om syftet är att filtrera bort pornografi och andra skadliga webbplatser kan kommersiell programvara, som redan finns tillgänglig i det internationella samfundet, lätt användas.

Många kineser har uttryckt oro och ilska över att regimen kommer att blockera innehåll och öka förtrycket av den redan förtryckta internetfriheten i Kina.

Vissa kineser har
krävt en bojkott av internet den 1 juli, då den nya lagen börjar gälla.

Ai Weiwei, artist i Peking, som har kritiserat regimens åtgärd, stödjer nätanvändarnas bojkott. Han hoppas att detta lågmälda sätt kommer att få mer stöd från det kinesiska folket utan att utsätta människorna för fara för återverkan av tjänstemännen.

Internetundersökningar visade att de flesta människorna tyckte att programvaran kränker privatlivet och sade att de inte skulle köpa den när ett års fri användningstid är över.

Analytiker ansåg att det kinesiska kommunistpartiet har skärpt kontrollen i år eftersom de haft många känsliga jubileumsdagar (1).

Fotnot

(1) Känsliga datum: Nationella helgdagar eller politiska möten samt datum som har betydelse för Falun Gong.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18529/