USA ställer om för möjligt krig mot Kina eller Ryssland
Kinesisk militär paraderar i Peking 2015. USA:s försvarsminister sade nyligen att USA nu ställer om sitt försvarsarbete för att möta ett möjligt hot från en annan stormakt, alltså i första hand Kina eller Ryssland. (Foto: Greg Baker/AFP/Getty Images)


USA kommer att byta fokus i sin försvarspolitik, från terrorbekämpning till att förbereda sig för ett krig mellan stormakter, sade landets försvarsminister Ash Carter i en kommentar till budgeten, på Economic Club of Washington den 2 februari. Det är framför allt Ryssland och Kina som avses, tillade han.

I sitt tal sade Carter att USA ”kommer att vara förberett för en avancerad fiende” och att man måste demonstrera i budget, planer och kapacitet att om någon sådan fiende startar ett krig med USA, att det finns ”kapacitet att vinna”.

– I den här kontexten är Kina och Ryssland våra mest trängande konkurrenter, sade Carter, och tillade att de länderna har utvecklat – och fortsätter att utveckla – avancerade vapen som ”avser att hota våra fördelar på specifika områden”.

I vissa fall ”utvecklar de vapen och sätt att föra krig på där de hoppas att de snabbt ska kunna nå sina mål, innan vi hinner svara”, enligt Carter.

Carters kommentarer kom inför President Obamas presentation av budgeten för 2017, som kommer att ge USA:s försvarsdepartement 582,7 miljarder dollar, motsvarande nästan 5 biljoner svenska kronor.

Carter nämnde Rysslands invasion av Ukraina och Kinas fientliga beteende i Sydkinesiska sjön som skäl till att försvarsdepartementet har ”höjt deras betydelse för vår försvarsplanering och budgetläggning”.

– Dagens säkerhetssituation skiljer sig dramatiskt från den som vi har varit engagerade i de senaste 25 åren, och den kräver nya sätt att tänka och nya sätt att agera, sade Carter.

Rapportering av Joshua Philipp