USA skapar ett nytt internet baserat på sökningar
Det man får fram när man gör en enkel sökning på nätet är bara toppen på isberget. Det mesta av informationen finns dolt i ”djupa webben”. (Foto: NASA/JPL-Caltech)


Det internet vi för närvarande känner till utgör bara fyra procent av det verkliga internet. Nästa internet, som byggs upp av Pentagons avdelning för forskning och utveckling, har som mål att se samma 4 procent – såväl som de andra 96 procenten.

Programmet kallas Memex och designas med nya sökfunktioner som kan förändra hur vi använder internet. Memex utvecklas av den amerikanska federala myndigheten Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) tillsammans med 18 partners, däribland NASA:s Jet Propulsion Laboratory.

— Det här kommer att få en enorm påverkan, sade Chris Mattmann, ansvarig utredare av Memex från NASA:s sida.

Memex ser ut att göra samma sak med rådata som sociala medier gjorde med chattrum på nätet: Det kopplar ihop allting, visar hur allt förhåller sig, och gör det lättare för användarna att hitta de delar de söker efter.

DARPA:s huvudsakliga intresse av Memex är, åtminstone till att börja med, att hjälpa till att kartlägga Darknet – det internet som ligger bortom det vanliga internet på privata nätverk. De vill använda Memex för att hjälpa till att stoppa människohandel på nätet.

— Det är ett verktyg som kommer att förändra förutsättningarna för rättsskipningen, sade Mattman och påpekade att Memex redan används aktivt av bland annat distriktsåklagare i New York.


Pentagons avdelning för forskning och utveckling DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) utarbetar ett program med nya sökfunktioner som kallas för Memex, vilket kan förändra hur vi använder Internet. (Foto: Patrick Lux/Getty Images)

Pentagons avdelning för forskning och utveckling DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) utarbetar ett program med nya sökfunktioner som kallas för Memex, vilket kan förändra hur vi använder Internet. (Foto: Patrick Lux/Getty Images)

Att söka på Darknet

— Memex är i nuläget fokuserat på att hitta de dåliga saker som människor gör på Darknet, sade Mattmann.

Vissa delar av Darknet är bra, och det finns människor som använder det för att ta sig förbi statlig censur. Mattmann sade att detta område inte är deras fokus, och påpekade att de inte planerar att göra internet ”mindre anonymt”.

Darknet innehåller också många hemska saker. Det finns marknader för människohandel, droger, vapen, pedofili, yrkesmördare och hackers. Det är ett område av internet som är svårt att reglera, delvis på grund av att dess nätverk inte katalogiseras av traditionella sökmotorer.

Memex skulle kunna förändra Darknets natur. ”Användningen av forum, chattar, reklam, jobbannonser, dolda tjänster etc. fortsätter att möjliggöra en växande industri av modernt slaveri”, enligt DARPA:s webbsida.

Genom att katalogisera det här området säger man sig kunna ”skapa nya möjligheter att upptäcka och få bort handel med människor.”

Mattmann sade att Memex är designat för att i huvudsak göra två saker: det kan titta på pixlar och försöka ta reda på vad de små sakerna betyder, och det kan söka efter metadata – informationen bakom alla bilder och filmer som redan existerar i överflöd, men som är osynlig för nuvarande sökmotorer.

— Metadata håller på att bli något mycket viktigt. Det finns metadata associerat med bilder och filmer som gör det möjligt för oss att koppla samman dem.

Han sade att Memex är en teknologi som kan ligga “ovanpå” internet eller verktyg som söker på Darknet, ”och det kan skapa relationer mellan bilder och människor.”

Med hjälp av detta kommer polisen att kunna avgöra huruvida en bild eller en film fångades med samma apparat, och se vilket övrigt innehåll som skapades av samma individ. De kan också leta efter kopplingar mellan droger och människor som säljer dem, och bilder av kidnappade personer och de människor som tog bilderna.

Vissa sociala nätverk anger redan metadata för sådant som bildlokalisering, men ”de sidorna är inte det som många av de dåliga människorna använder”, påpekar Mattmann.

Det nya internet

Memex är emellertid inte enbart till för rättsskipning, och det är där Mattmanns verkliga intresse ligger. Han vill säkerställa att Memex blir till nytta för vanliga människor.

Han anslöt sig till Memexprojektet ”med den fulla avsikten att många av teknologierna som staten investerar i via DARPA ska bli del av de teknologier som laddas ner tusentals gånger varje dag.”

Delar av Memex har öppen källkod, vilket betyder att de är tillgängliga för allmänheten och kan användas utan licensavgifter.

Som medlem av Apaches frivilliga panel har Mattmann varit intresserad i att ta Memex till teknologier som Apache, som är internets grundbultar.

Apache har till exempel redan börjat använda Memex. Apaches webbservrar driver nästan 53 procent av internet. En annan kärnteknologi, Drupal, har börjat använda det, liksom Google.

Mattmann sade att användarna kommer att börja märka att deras sökningar ger bättre resultat, med ”mer meningsfull information, speciellt gällande multimediainnehåll.”

— Sökningarna kommer att bli mer semantiskt rika, sade han, och påpekade att informationen kommer att vara lättare att hitta, och att informationen som kommer tillbaka kommer att vara mycket mer meningsfull.

Det största problemet med de nuvarande sökmotorerna är enligt Memex projektsida på DARPA att de använder ett ”centraliserat allmänt tillvägagångssätt som söker igenom internet med samma uppsättning verktyg för alla sökningar”.

Den nuvarande modellen är en mycket “manuell process som inte sparar sessionerna, kräver nästan exakt input från gång till gång, och inte organiserar eller aggregerar resultaten förutom en lista med länkar”, konstateras det.

”Även om den modellen har varit mycket framgångsrikt kommersiellt, så fungerar den inte bra i många typer av myndighetsanvändningar.”

Det nya internet kommer naturligtvis inte släppas som en ny nedladdning. Det kommer att integreras gradvis i det befintliga internet alltmedan utvecklingen går framåt, och den här processen har redan startat.

Inom ett eller två år kommer sannolikt vi alla använda Memex internet, enligt Mattmann. Med hänvisning till ”ARPANET”, det nätverk som skapades av DARPA och hjälpte till att skapa internet, sade Mattmann att ”samma påverkan som ARPANET hade på internet kommer Memex att ha på sökningar”.

Översatt från engelska.