USA satsar på trådlöst bredband


Obama-administrationen meddelade i veckan: ”Vi påbörjar nu nästa omvandlingsfas inom informationstekniken: den trådlösa bredbandsrevolutionen.”

Målet är att få in den amerikanska affärsverksamheten i it-världen. Detta beskrivs i en promemoria från presidenten till en rad myndighetschefer.

Federala och privata organ uppmanas att frigöra 500 MHz inom frekvensspektret och göra det tillgängligt för trådlös kommunikation, vilket skulle innebära nästan en fördubbling mot vad som nu finns tillgängligt för ändamålet.

De frigjorda frekvenserna ska sedan auktioneras ut, de flesta till mobilt bredband och andra användningsområden. De kan sedan delas mellan den privata sektorn och myndigheter.

”Denna nya era inom globalt tekniskt ledarskap kommer bara att inträda om det finns tillräckligt med disponibelt frekvensutrymme för att tillgodose den framtida myriaden av trådlösa apparater, nätverk och tillämpningar som kan driva på den nya ekonomin”, säger presidenten i promemorian.

Han beskriver utbyggnaden av trådlöst bredband i USA, med förhoppningen att det ”kommer att stimulera skapandet av nya innovativa företag, tillhandahålla kostnadseffektiva anslutningar på landsbygden, öka produktiviteten, förbättra allmän säkerhet samt möjliggöra utveckling av mobil telemedicin, distansarbete, distansundervisning och andra nya tillämpningar som kommer att förändra amerikanernas liv.”

I dokumentet sägs också att ”världen håller på att bli trådlös och vi får inte hamna på efterkälken” samt att få framsteg inom teknologin har så mycket ”potential att förbättra USA:s ekonomiska konkurrenskraft, skapa arbetstillfällen och förbättra vår livskvalitet, som trådlös höghastighetsanslutning till internet.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38230/