USA säger till Kina att hålla sig till lagen i fråga om Sydkinesiska havet
Flygfoto taget den 27 juli över staden Sansha på en av öarna som hör till de omtvistade Paracelöarna, som Kina nu anser vara en del av Hainanprovinsen. Det amerikanska utrikesdepartementet rådde nyligen länder i regionen, i synnerhet Kina, att följa internationell rätt och normer för att lösa tvister i havet. (Foto: STR/AFP/Gettyimages)


USA säger att Kinas alltmer aggressiva territoriella anspråk i Sydkinesiska havet ökar spänningarna i regionen och uppmanade till ett regelbaserat tillvägagångssätt för att lösa territoriella tvister.

Patrick Ventrell, talesman för det amerikanska utrikesdepartementet sade i ett uttalande den 3 augusti att de ökade spänningarna i Sydkinesiska havet var oroande och noterade särskilt Kinas konfronterande tillvägagångssätt i territoriella tvister och sjöfartstvister.

”Den senaste utvecklingen visar på en ökad konfronterande retorik, oenighet om resursutnyttjande, tvingande ekonomiska åtgärder och incidenter i närheten av Panatagreven, bland annat använder man barriärer för att hindra åtkomst”, sade Ventrell.

Filippinernas försvarsminister Voltaire Gazmin rapporterade förra veckan att kinesiska fiskare hade blockerat mynningen av Panatagrevens lagun med hjälp av bojar och rep för att hindra andra fiskare från att komma in.

Panatagreven,
som Filippinerna, Kina och Taiwan gör anspråk på, ligger nära en handelsfarled. Området som kan liknas vid en grupp klippor eller små öar ligger ungefär 16 mil från den stora filippinska ön Luzon. Det närmaste erkända kinesiska territoriet ligger cirka 65 mil västerut.

Det amerikanska uttalandet hänvisade också till Kinas nyaste stad, Sansha, belägen på en liten ö i Paracelöarna. Paracels skärgård ligger på ungefär samma avstånd från Vietnams och Kinas kuster. Vietnam gör också anspråk öarna.

Med pompa och ståt lanserades staden Sansha som ett administrativt centrum för den omgivande regionen den 24 juli och fick en egen garnison med kinesiska militärer.

Det amerikanska utrikesdepartementet säger att denna utveckling ”strider mot det diplomatiska samarbetet att försöka lösa meningsskiljaktigheter och ökar risken för ytterligare spänning i regionen”.

Både Vietnam och Filippinerna har lämnat in en diplomatisk protest mot staden Sansha.

USA:s senator John McCain gjorde ett uttalande den 24 juli där han kallar Kinas drag ”onödigt provocerande” och att sådana åtgärder bara förstärker farhågorna om Kinas ”expansiva territoriella anspråk” hos andra länder i regionen.

Ventrell upprepade USA:s neutrala ståndpunkt i territoriella tvister och tillade ”vi anser att länderna i regionen bör samarbeta för att lösa tvister diplomatiskt utan tvång, hotelser och utan att använda våld.”

Den kinesiska regimen utfärdade ett typiskt svar genom utrikesministeriets talesman Qin Gang, som sade att USA hade ”helt ignorerat fakta” och skickat en ”allvarlig, felaktig signal” genom att be Kina rätta sig efter internationell lag för att uppnå sina maritima ambitioner.

Det amerikanska uttalandet uppmanar parterna att använda internationella lagar för att lösa territoriella tvister, bland annat Förenta nationernas havsrättskonvention (UNCLOS).

Vietnams nationalförsamling antog en sjölag för att göra anspråk på suveränitet för både Paracel- och Spratlyöarna i juni i år. Statusen för Spratlyöarna har bestridits av Kina, Taiwan, Filippinerna, Brunei och Malaysia.

Carl Baker, säkerhetsanalytiker för Washington-baserade tankesmedjan, Centrum för strategiska och internationella studier (CSIS), sade att USA:s uttalande på nytt bekräftar USA:s ställning att betona internationella normer.

Baker säger per telefon från Honolulu att regionala organ som Asean (Association of South East Asian Nations) hittills inte haft kraften att lösa territoriella tvister men Unclos, som drar upp maritima territorier på grundval av avståndet till ett lands markbas, kan göra det.

– Det är den bästa möjligheten att lösa det på ett sätt som tillfredsställer alla. Om länderna inte väljer att använda lagar och regler lämnas dörren öppen för översitteri, sade han.

– Om man inte gör det, blir det i grund och botten ett maktspel för Kina. Fastställande av förvaltningsområdet Sansha är verkligen ett steg i den riktningen, sade Baker.

Översatt från engelska