USA överväger hjälp till flyktingkrisens Europa
Vita Husets pressekreterare Josh Earnest. USA diskuterar sätt att hjälpa till i flyktingkrisen, men det är ännu oklart hur hjälpen ska se ut. Foto: Mark Wilson/Getty Images)


Vita Huset diskuterar vilken roll USA ska spela i den rådande flyktingkrisen i Europa. Man överväger att på olika sätt hjälpa de stater som tar emot flest flyktingar, men att ett stort antal syrier skulle släppas in i USA är osannolikt.

USA säger sig vilja bistå de EU-länder som tar emot flest flyktingar från de IS-kontrollerade områdena, meddelade Vita Huset på tisdagen.

– Vita huset kommer att överväga ytterligare steg vi kan ta för att hjälpa de länder som bär denna börda, sade Vita Husets pressekreterare Josh Earnest enligt Reuters.

Hur hjälpen kommer att se ut är forfarande oklart.

Medan Sverige ger alla syrier permanent uppehållstillstånd och Tyskland förbereder sig att ta emot runt 800 000 asylsökande i år, är USA otydliga i frågan om huruvida de kommer att höja sin flyktingkvot som idag ligger på 70 000. Endast ett fåtal av dem som kommer till landet är syrier.

På frågan om USA kommer att släppa in fler syrier svarade Earnest att ”det är ett förfarande att göra detta”, skriver AP. Under Syriens inbördeskrig, som nu har pågått i 4,5 år, har USA bara gett uppehållstillstånd till 1 500 syrier. Det tar tre år att få svar på asylansökan.

När Ernest fick frågan om Obama-administrationen känner ansvar inför Europas flyktingkris, svarade han enligt AP att USA hittills bidragit med runt 4 miljarder dollar (knappt 33,7 miljarder svenska kronor) till humanitära insatser, och försöker att lösa konflikten på ett fredligt sätt genom diplomatiska förhandlingar med Syrien.