USA kräver besöksavgift av internationella turister
ESTA:s hemsida (Webbfoto)


På webbsidan Electronic System for Travel Authorization (ESTA) kan man läsa att landets första nationella marknadsföringsprogram startade i år. Resultatet är att tillstånd för att resa in till USA ska sökas online via deras webbsida. Det ersätter pappersformulären som resenärer fyller i under flygturen. En avgift tas ut.

Besöksavgiften blir obligatorisk för resenärer från 36 länder. Meningen med avgiften är att uppmuntra fler att resa till USA. I princip kommer betalning att endast kunna ske med kontokort som MasterCard, Visa, eller American Express. Om ansökan inte accepteras kostar det ytterligare 14 dollar, cirka 100 kr att göra en ny ansökan.

Jacqueline Bednarz, från U.S. Homeland Security Agency, marknadsförde det nya systemet och sade:

– Vi är övertygade om att systemet är snabbt, enkelt och användarvänligt för resenärer som söker visum för att komma till USA genom Visa Waiver programmet. Vi är verkligen redo och ser detta som ett viktigt sätt att främja turism i vårt land.

Fyra dollar av avgiften kommer att gå till administration och omkostnader och resten går till att stödja turism i USA.

Det har förekommit en del motstånd kring initiativet.

– Det är som att bjuda in en vän på middag och sedan ta en avgift vid dörren, sade Steve Lott, talesman för the International Air Transport Association (IATA) som representerar internationella flygbolag, i ett uttalande.

Lott fortsatte:

– Om tanken är att göra USA mer välkomnande och att öka turismen, verkar en inreseavgift motsägelsefullt i förhållande till det som de försöker göra.

Det fanns motstånd till avgiften bland kongressmedlemmar innan Travel Promotion Act godkändes av president Barack Obama i mars.

Under 2008 var det 633 000 färre besökare utanför den amerikanska kontinenten som kom till USA än år 2000, enligt uppgift från amerikanska handelskammaren.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor har upprepade gånger ansett det vara ”bekymmersamt med denna avgift och är övertygad om att dessa nya krav… är inkonsekventa mot USA:s åtaganden om att förenkla transatlantisk rörlighet, och den kommer att bli en extra börda för europeiska medborgares resor till USA”.

Länder som Storbritannien, Frankrike, Sverige, Australien och Japan inkluderas i de 36 länder som använder Visa Waiver programmet. Det tillåter besökare att få stanna i USA max 90 dagar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42465/