USA-debatt om tortyrdefinitionen


Diskussionen i USA mellan presidentkontoret och kongressen om presidentents befogenheter fortsätter.

Administrationen har försvarat följande riktlinjer som nödvändiga för att utkämpa ”kriget mot terrorn”: kvarhålla terroristmisstänkta utan förhörsrätt, skicka tillfångatagna misstänkta till andra länder för utfrågningar, CIA-fängelser utanför landets gränser, buggning av e-mail och utlandssamtal utan rättsligt godkännande och använda hårda utfrågningsmetoder (tortyr).

Försvarare av presidentens befogenheter pekar på presidentens roll som överbefälhavare för att utkämpa krig som ges av USA:s konstitution. Majoriteten i den nya kongressen motsätter sig emellertid de ovan nämnda riktlinjerna och den okontrollerade presidentmakten. Man menar att presidenten inte kan göra vad han vill, han måste rätta sig efter förordningar och internationella lagar.

Under året som gick utbröt diskussioner mellan de två sidorna, såsom det gjort under nästan hela Bushs tid. Den senaste diskussionen rörde sig om det försvagade presidentkontoret efter Vietnamkriget och Watergate.

I december avslöjades att CIA hade videofilmat förhören av Abu Zubaydah och en annan al-Qaidamedlem, men senare beslutat att förstöra de två filmerna. Det förklarades med behovet att skydda identiteterna för agenterna som var inblandade i förhören.

Den här förklaringen avfärdades dock av de flesta experterna. Demokraterna och några republikaner i kongressen tror att filmerna förstördes för att undanröja bevisen på tortyr, främst med ”vattentortyr,” waterboarding.

Waterboarding är en tortyrmetod där man binder en person vid en bräda och häller vatten över munnen och näsan, dränker personen tills utfrågaren avslutar proceduren innan fången dör. Tre utredningar pågår: en av justitedepartementet, en av CIA och en tredje av kongressen. Den här historien kommer säkert att rulla vidare under 2008.

David S Addington, en tjänsteman i Vita huset och knuten till vicepresident Cheney, rådfrågades i frågan om huruvida man skulle förstöra CIA:s filmer. Addington och vicepresident Cheney förespråkar att presidentämbetet ska få ökat inflytande. Addington skrev de ökända anteckningarna 2002, vilka tillät CIA att använda sig av hårda utfrågningsmetoder såsom waterboarding, slag mot huvudet, påtvingad sömnlöshet, stresspositioner och över- och understimulering av sinnena.

Jack Goldsmith, chef inom justitiekontoret, återkallade i hemlighet anteckningarna i augusti 2002 men de användes i kongressen 2006 för att få militärkommissionens handlingar godkända efter den starka motviljan mot de ovan nämnda formerna av ”hårda utfrågningar”. Senatorn John McCain och andra ledare i den här kampen ser det som tortyr, som inte stämmer överens med den ”amerikanska karaktären”. Administrationen reserverade sig dock för rätten att avgöra vad som utgör tortyr. Militärkommissionen garanterade inte fångarna rätten till att få sin sak prövad (harbeas corpus), och även kongressen kompromissade i frågan.