USA beslagtar svenskt bistånd


När LO-TCO:s biståndsnämnd ville bidra till ett projekt i Liberia skickades pengarna via en amerikansk bank. Men banken stoppade pengarna och vägrade betala tillbaka dem – med hänvisning till amerikanska terrorlagar.

För ett år sedan ville svenska LO-TCO:s biståndsnämnd bidra med pengar till ett fackligt projekt i Liberia. Pengarna skickades via dåvarande Föreningssparbanken (FSB) och en amerikansk bank. Men den amerikanska banken stoppade pengarna och vägrade betala tillbaka dem – med hänvisning till amerikanska terrorlagar, berättar kanslichef Håkan Löndahl för TT.

– Den amerikanska banken krävde att få veta exakt vilka organisationer pengarna skulle gå till. Vi vägrade och bad banken ordna upp saken. Det gjorde de, men pengarna betalades tillbaka först sedan FSB:s jurister hotat att stämma den amerikanska banken, säger Löndahl.

Den norska biståndsorganisationen Kirkens Nödhjelp fick för några år sedan motsvarande hundratusentals kronor beslagtagna av amerikanska myndigheter för att pengarna var avsedda för länder som USA inte gillar, rapporterar den norska tidningen Dagbladet.

Den amerikanska myndigheten Foreign Assets Control (OFAC) uppges enligt tidningen ha makt och möjlighet att stoppa bistånd från andra länder – om pengarna utbetalas i dollar. Sådana transaktioner går via amerikanska banker och därigenom kan myndigheten ingripa om den misstänker att pengarna används för att finansiera terrorism.

– Det gör det svårt att bedriva nödhjälp, säger Eigil Schjander-Larsen på Kirkens Nödhjelp till Dagbladet.

Minst två gånger har organisationens pengar stoppats. År 2003 lade OFAC beslag på motsvarande drygt en kvarts miljon kronor som var ett bidrag till en aidskonferens på Kuba. Det tog två år innan Kirkens Nödhjelp fick tillbaka pengarna. Det andra fallet gällde ett biståndsprojekt i Burma. De pengarna har ännu inte återbetalats.

Både Kirkens Nödhjelp och Norsk Folkehjelp säger till Dagbladet att man numera undviker utbetalningar i dollar.

Anders Åhlin på LO-TCO säger att terrorlagstiftningen i vissa fall kan försvåra den typ av fackligt bistånd som organisationen sysslar med.

– Det handlar ofta om bistånd till facklig verksamhet i diktaturer. Vi har ingen anledning att avslöja för utländska banker med vilka vi samarbetar. Om detta blir praxis kan det uppstå en ohelig allians mellan kampen mot terrorismen och diktaturers försök att beskriva all opposition som terrorism.