Uppsala universitet får miljonbelopp för diabetesforskning


Uppsala universitets forskning om typ1-diabetes fått ett mångmiljonanslag av amerikanska Juvenile Diabetes Research Foundation. De blir därmed en av tre grupper i världen som får bygga upp ett transplantationscentrum.

Uppsala universitets diabetesforskning har varit stark under många år och har även tidigare fått forskningsanslag bland annat från USA. Professor Olle Korsgrens grupp är världsledande när det gäller transplantation av insulinproducerande cellöar från bukspottkörteln.

Tanken är att forskningstödet denna gång skall användas till att bygga upp ett av tre transplantationscenter i världen och konkurrensen har varit mycket stor. Anslaget omfattar hela 1.2 miljoner US-dollar per år i fem år (totalt närmare 50 miljoner kronor).

– Det är en fantastisk möjlighet vi fått. Jag tror att vi fick anslaget för att vi har ledande forskning i hela kedjan: experimentella prekliniska studier kan snabbt leda till kliniska studier och sedan utvärderas med oerhört avancerad bildanalys, säger Olle Korsgren, projektledare, i ett pressmeddelande.

Uppsalaforskarna ska också använda en unik metod där cellöarna inte transplanteras via den stora venen mellan tarmen och levern, utan istället placeras direkt i muskelvävnad. Med hjälp av bildanalys följer man hur de insulinproducerande öarna anpassar sig till sin nya omgivning och hur blodkärl växer till. De preliminära resultaten har varit lovande.

Ny och mycket avancerad utrustning kommer att köpas in, bland annat för att ytterligare skärpa magnetkamerans upplösning vid bildanalysen, och flera nyckelpersoner ska rekryteras.

Intresset är mycket stort från andra världsledande grupper, så forskningen kommer att stärkas ytterligare.

Den är typen av anslag ger många spin-off-effekter. Projektet syftar till att förbättra behandlingen för de svårast sjuka patienterna, men det är också framåtsyftande. Vi etablerar nya tekniker som kan komma att användas även för andra tillämpningar och bädda för framtida behandlingar med stamceller, säger Olle Korsgren.

De andra två forskningscentra ligger i Miami, USA, och Edmonton, Kanada.