Uppsägningarna väntas öka i Europa
Spaniens premiärminister Jose Luis Rodriguez Zapatero diskuterar arbetslösheten i Spanien, där arbetslösheten är nästan dubbelt så stor som genomsnittet inom EU länderna. (Foto: Jaime Reina/AFP/Getty Images)


För närvarande är de flesta européer pessimistiska angående sysselsättningen i Europa och många är oroade över att förlora sina jobb, visar en ny undersökning från Europeiska kommissionen (EG) för sysselsättning och sociala frågor.

– Majoriteten av européer anser att den största effekten av [den ekonomiska] krisen beträffande arbetstillfällen ännu inte har kommit, säger EG: s talesman Katharina von Schnurbein, som nyligen presenterade resultaten av studien i Bryssel.

Arbetslösheten i den Europeiska unionen (EU) var 8,9 procent för det första kvartalet 2009 och de senaste siffrorna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) befarar att det finns en potentiell risk för att den skall öka till  tvåsiffriga tal.

Oro över arbetslöshet varierar markant i de 27 europeiska länderna, där människorna i de baltiska länderna är mest pessimistiska medan människorna i Sverige, Danmark och Finland är mer optimistiska.

– I länder med en heltäckande ”flexicurity” modell (ett teleskopord av flexibility och security) … som till exempel i Sverige och Danmark, tenderar betydligt fler människor tro att det värsta är bakom oss, säger Katharina von Schnurbein.

Flexicurity är en välfärdsmodell med en pro-aktiv arbetsmarknadspolitik, där processen med att anställa och avskeda arbetstagare görs lättare samtidigt som en avskedad får en generös kompensation. Modellen, som ursprungligen kommer från Danmark, gör arbetsmarknaden flexiblare för arbetsgivaren och säkrare för arbetstagaren.

– Människor i flexibla arbetsmarknader känner sig säkrare på att hitta ett arbete när de förlorat ett, säger Katarina von Schnurbein.

Mer än 90 procent av de anställda i Sverige, Danmark och Finland är övertygade om att de får behålla sina jobb.

En attitydförändring vad gäller preferenser av arbete kan observeras på den nuvarande ogynnsamma arbetsmarknaden. En av fyra arbetslösa skulle acceptera vilket jobb som helst, vilket är betydligt högre jämfört med var femte i den föregående undersökningen 2006.

Enligt undersökningen de viktigaste meriterna för att hitta ett jobb i svåra tider är professionell erfarenhet, kompetens och flexibilitet. Gruppen som drabbas hårdas är ungdomar i åldern 18-24 år.

EU lanserade en åtgärdsplan på 200 miljarder euro i november förra året för att stävja den ekonomiska krisen. Direkta åtgärder mot arbetslöshet omfattar mikrokrediter till människor som vill starta eget, och Europeiska socialfonden (ESF) för att finansiera utbildning till arbetstagare som riskerar uppsägningar.